Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 1100/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1100/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej, położonej w
budynku stanowiącym własność Gminy Miejskiej Mielec do
wynajmu
16.01.2018 więcej
Zarządzenie nr 1099/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1099/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Mielec przeznaczonej do dzierżawy.
16.01.2018 więcej
Zarządzenie nr 1098/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1098/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Mielec przeznaczonej do dzierżawy.
16.01.2018 więcej
Zarządzenie nr 1097/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1097/2018 Prezydenta Miasta Mielca w wsprawie
podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
gruntowych przeznaczonych do zamiany.
16.01.2018 więcej
Zarządzenie nr 1071/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1071/2017 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ustalenia warunków sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
najemców wraz z równoczesnym oddaniem w użytkowanie
12.12.2017 więcej
Zarządzenie nr 1070/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1070/2017 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu
użytkowego.
12.12.2017 więcej
Zarządzenie nr 1067/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1067/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 7
grudnia 2017 r. ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej
przeznaczonej do dzierżawy
11.12.2017 więcej
Zarządzenie nr 1066/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1066/2017 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r.
06.12.2017 więcej
Zarządzenie nr 1063/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 30.11.2017 r.
Zarządzenie nr 1063/2017 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
przekazania do publicznej wiadomości listy wnioskodawców
zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania kosztów
inwestycji...
01.12.2017 więcej
Zarządzenie nr 1059/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 1059/2017 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
01.12.2017 więcej