Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 1222/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1222/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
oddania w najem na czas nieoznaczony
23.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1221/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1221/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
gruntowych przeznaczonych do zamiany
23.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1220/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1220/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskich przeznaczonych do
dzierżawy.
23.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1214/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1214/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
12.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1211/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1211/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
oddania w dzierżawę.
09.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1201/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1201/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
09.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1210/2018 Prezydenta Miasta Mielca
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie Mieleckiego
Parku Przemysłowego (...)
06.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1209/2018 Prezydenta Miasta Mielca
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie Mieleckiego
Parku Przemysłowego (...)
06.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1208/2018 Prezydenta Miasta Mielca
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie Mieleckiego
Parku Przemysłowego „B Wojsław" (...)
06.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 1200/2018 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 1200/2018 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy.
03.04.2018 więcej