Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca Nr 977/2021
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca Nr 977/2021
16.04.2021 więcej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca Nr 976/2021
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca Nr 976/2021
16.04.2021 więcej
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca Nr 974/2021
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca Nr 974/2021
16.04.2021 więcej
Zarządzenie Nr 969/2021 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 969/2021 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ustalenia warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali
mieszkalnych na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej
części gruntu
14.04.2021 więcej
ZARZĄDZENIE NR 965/2021 PREZYDENTA MIASTA MIELCA
ZARZĄDZENIE NR 965/2021 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 31
marca 2021 r w sprawie stypendiów sportowych
08.04.2021 więcej
Zarządzenie Nr 963/2021 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 963/2021 Prezydenta Miasta Mielca
06.04.2021 więcej
Zarządzenie nr 984/2021 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 984/2021 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
udzielenia dotacji na realizację z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży.
16.03.2021 więcej
Zarządzenie nr 940/2021 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 940 2021 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
udzielenia dotacji na realizację przez organizacje pozarządowe
zadania publicznego Gminy Miejskiej Mielec z zakresu
upowszechniania Kultury
26.02.2021 więcej
Zarządzenie nr 936/2021 Prezydent Miasta Mielca
W sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji przez
organizacje pozarządowe zadania publicznego Gminy Miejskie
Mielca z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i
rekreacji
18.02.2021 więcej
Zarządzenie nr 033/2021 Prezydenta Miasta Mielca
W sprawie ogłoszenia otwartych konkursów na realizację przez
organizacje pozarządowe zadania publicznego Gminy Miejskie
Mielca z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
dzieci i młodzieży
18.02.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się