2020-02-05

Zapytanie ofertowe DTE.271.9.2020 - audyt rekompensaty za rok 2019

Zapytanie ofertowe nr DTE.271.9.2020 z dnia 30.01.2020 r. dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto, na przedmiot zamówienia pod nazwą: "Przeprowadzenie audytu (ex-post) rekompensat z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego oraz zarządzania dworcem przesiadkowym, wypłaconych w roku 2019 przez Gminę Miejską Mielec przedsiębiorstwu MKS Sp. z o.o."

Załączniki

  Druk OFERTA audyt za 2019.docx 15,2 KB (doc) szczegóły pobierz
  Klauzula_obowiazek_...yś euro.docx 16,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór umowy audyt za 2019.pdf 2,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zapytanie ofertowe ...t za 2019.pdf 1,24 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...ert Audyt.pdf 351 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół zamówienia audyt.pdf 667,82 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się