Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZAPYTANIE OFERTOWE I.7011.2.2018
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na opracowanie
dokumentacji projektowej remontu obecnych boisk przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Mielcu.
17.01.2018 więcej
zapytanie ofertowe nr ZK.271.1.2018
Gmina Miejska Mielec ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie
całodobowej gotowości do podjęcia działań przez lekarza
weterynarii
11.01.2018 więcej
zapytanie ofertowe nr BPI.271.4.2018
Gmina Miejska Mielec ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę
materiałów promocyjnych z logo„DO-U-SPORT?” oraz logo Unii
Europejskiej w ramach realizacji wspólnego projektu Gminy
Miejskiej Mielec i miast partnerskich.
11.01.2018 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE UGG.271.4.2018
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
opracowania Ekofizjografii podstawowej na potrzeby zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca
„Smoczka A”
11.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe BTI.271.1.2018
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na świadczenie
usług serwisowych sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w
Mielcu, wraz z dostawą części zamiennych oraz akcesoriów
komputerowych.
08.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - OA.271.151.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na na dostawę
materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Mielcu.
04.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - OA.271.152.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na : dostawę
materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla
Urzędu Miejskiego w Mielcu.
04.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - OA.271.154.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na dostawa
artykułów spożywczych dla Urzędu Miejskiego w Mielcu.
04.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - OA.271.153.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na dostawę
artykułów chemicznych i higienicznych dla potrzeb Urzędu
Miejskiego
04.01.2018 więcej
zapytanie ofertowe nr OA.271.150.2017
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na sprzedaż
paliw silnikowych dla Gminy Miejskiej Mielec celem zasilania
silników spalinowych w samochodach służbowych Gminy Miejskiej
Mielec (...)
29.12.2017 więcej