Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe IZP.20.2018
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na: Pełnienie
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej
inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego
budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu
25.04.2018 więcej
Zapytanie ofertowe UGG-GN.271.16.2018
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
operatu z rozgraniczenia nieruchomości polegającego na
ustaleniu przebiegu granicy pomiędzy:1. działką nr 1138/2 a
działkami 1138/1.
18.04.2018 więcej
Edk.271.6.2018
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na przewóz
dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 do teatru w Tarnowie
27.03.2018 więcej
Zapytanie ofertowe UGG-GN.271.16.2018
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
operatu z rozgraniczenia nieruchomości polegającego na
ustaleniu przebiegu granicy pomiędzy:1. działką nr 1138/2 a
działkami 1138/1.
27.03.2018 więcej
Zapytanie ofertowe UGG-GN.271.16.2018
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
operatu z rozgraniczenia nieruchomości polegającego na
ustaleniu przebiegu granicy pomiędzy:1. działką nr 1138/2 a
dzialkami 1138/1.
06.03.2018 więcej
Zapytanie ofertowe nr PF.271.1.2018 - tablice
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie i
montaż 2 tablic informacyjno - pamiątkowych
26.02.2018 więcej
Zapytanie ofertowe nr DTP.271.3.2018 - Audyt rekompensat
Zapytanie ofertowe nr DTP.271.3.2018 - Audyt rekompensat
20.02.2018 więcej
Zapytanie ofertowe OA.271.7.2018
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
bieżących prac remontowo budowlanych w budynkach
administracyjnych Gminy Miejskiej Mielec
05.02.2018 więcej
Zapytanie ofertowe nr DTP.271.7021.2.2018 - audyt rekompensat
Zapytanie ofertowe nr DTP.271.7021.2.2018 - audyt rekompensat
02.02.2018 więcej
Zapytanie ofertowe - PO.5543.4.2018
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na sprzedaż i
dostawę siedmiu kompletów umundurowania strażackiego
koszarowo-bojowego 4-częściowego (...)
01.02.2018 więcej