Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe UGG-GN.271.7.2021
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
operatu z rozgraniczenia nieruchomości, polegającego na
ustaleniu przebiegu granicy pomiędzy działkami nr 2151/3,
2166/3 a działkami
08.03.2021 więcej
Zapytanie ofertowe nr DTE.271.6.2021 - Audyt rekompensaty za rok 2020
Zapytanie ofertowe nr DTE.271.6.2021, z dnia 18.02.2021 r. -
Audyt rekompensaty za rok 2020
18.02.2021 więcej
Zapytanie ofertowe nr DTE.271.4.2021 - urządzenia sportowo rekreacyjne
Zapytanie ofertowe nr DTE.271.4.2021 z dnia 03.02.2021 r. -
skwer, urządzenia sportowo rekreacyjne
03.02.2021 więcej
Zapytanie ofertowe nr DTE.271.72.2020 z dnia 02.12.2020 r.
Zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego nr DTE.271.72.2020 z dnia 02.12.2020 r.
07.12.2020 więcej
Zapytanie ofertowe UGG-GN.271.21.2020
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na wykonanie
operatów szacunkowych.
24.11.2020 więcej
Zapytanie ofertowe nr DTE.271.44.2020 z dnia 18.09.2020 r.
Zapytanie ofertowe nr DTE.271.44.2020 z dnia 18.09.2020 r.
dotyczące przedmiotu zamówienia pn.:"Remont wybranych
elementów dworca przesiadkowego".
21.09.2020 więcej
Zapytanie ofertowe nr DTE.271.50.2020 z dnia 11.09.2020 r.
Zapytanie ofertowe nr DTE.271.50.2020 z dnia 11.09.2020 r.
dotyczące przedmiotu zamówienia pn.:"Wykonanie prac remontowych
w obrębie infrastruktury przystankowej na terenie Gminy
Miejskiej Mielec".
14.09.2020 więcej
Zapytanie ofertowe UGG-U.271.4.2020
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na opracowanie
Koncepcji programowo-przestrzennej kompleksu
administracyjno-biurowego w rejonie ul. Długosza w Mielcu,
08.07.2020 więcej
Zapytanie ofertowe UGG-GN.271.13.2020
Gmina Miejska Mielec zaprasza do składania ofert na porządzenie
operatu z rozgraniczenia nieruchomości polegającego na
ustaleniu przebiegu granicy pomiędzy działką nr 97/2 a
działką 98/1 położonymi
30.06.2020 więcej
Zapytanie ofertowe UGG-GN.271.10.2020
Gmina Miejska Mielec ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie
operatu z rozgraniczenia nieruchomości polegającego na
ustaleniu przebiegu granicy pomiędzy działkami nr 1291/2, nr
1294 a działką
06.05.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się