Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Postanowienie Nr 392/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 392/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
25.10.2019 więcej
Podziękowanie po wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
Podziękowanie po wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
18.10.2019 więcej
Postanowienie Nr 389/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 389/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 13 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w mieście Mielec.
13.10.2019 więcej
Postanowienie Nr 387/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 387/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 13 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w mieście Mielec.
13.10.2019 więcej
Postanowienie Nr 386/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 386/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
z dnia 13 października 2019 r. w sprawie zmiany w
składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 w mieście Mielec
13.10.2019 więcej
Postanowienie Nr 374/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 374/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 28 w mieście Mielec
12.10.2019 więcej
Postanowienie Nr 372/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 372/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w mieście Mielec
12.10.2019 więcej
Postanowienie Nr 365/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 365/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w mieście Mielec
10.10.2019 więcej
Postanowienie Nr 360/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 360/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 30 w mieście Mielec
09.10.2019 więcej
Postanowienie Nr 351/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 351/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w mieście Mielec
09.10.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się