2017-07-06

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Mielcu w okręgu wyborczym nr 3 zarządzone na dzień 1 października 2017r.

1. Postanowienie Nr 18/2017 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w wyborach do Rady Miejskiej w Mielcu w okręgu wyborczym nr 3.

 

2. Zarządzenie Nr WO/2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mielcu

 

3. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 lipca 2017 r.

 

4. Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 5 lipca 2017 r.

 

5. Komunikat Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 5 lipca 2017 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Rady Miejskiej w Mielcu zarządzonych na dzień 1 października 2017 r.

 

6. Ogłoszenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 5 lipca 2017 r.

 

Załączniki

  1. Postanowienie Nr...borczym nr 3. 48,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2. Zarządzenie Nr ...kiej w Mielcu 122,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3. Obwieszczenie Wo...lipca 2017 r. 270,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4. Informacja Komis...lipca 2017 r. 63,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5. KOMUNIKAT sprawo...elcu 2017.pdf 62,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6. OGŁOSZENIE zgł...elec 2017.pdf 49,3 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się