Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wynikach wyboru
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 2
października 2017 r. o wynikach wyboru w wyborach
uzupełniających do Rady Miejskiej w Mielcu.
10.10.2017 więcej
Informacja Prezydenta Miasta Mielca
Informacja Prezydenta Miasta Mielca o udostępnieniu spisu
14.09.2017 więcej
Informacja o pełnionych funkcjach w Obwodowych Komisjach Wyborczych
Informacja o pełnionych funkcjach w Obwodowych Komisjach
Wyborczych Nr 4 i 5 w Mielcu.
12.09.2017 więcej
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej
obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 30 sierpnia 2017
r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach
uzupełniających do Rady Miejskiej w Mielcu.
05.09.2017 więcej
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Mielcu
Informacja o składzie obwodowych komisji wyborczych
05.09.2017 więcej
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 30 sierpnia 2017
r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach
uzupełniających do Rady Miejskiej w Mielcu.
31.08.2017 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego Nr 33/2017
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zminy w składzie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mielcu powołanej dla
przeprowadzenia wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w
Mielcu
17.08.2017 więcej
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o składzie komisji.
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o składzie komisji.
10.08.2017 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 7 sierpnia
2017 r. o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mielcu.
07.08.2017 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego o Miejskiej Komisji wyborczej
Postanowienie Nr 32/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. Komisarza
Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie powołania Miejskiej Komisji
wyborczej w Mielcu
07.08.2017 więcej
12