Lista artykułów

Nazwa artykułu
Postanowienie Nr 392/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 392/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 24 października 2019 r.
25.10.2019 więcej
Postanowienie Nr 391/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 391/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 17 października 2019 r.
25.10.2019 więcej
Postanowienie Nr 96/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 96/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 15 kwietnia 2019 roku
16.04.2019 więcej
Postanowienie i obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatu radnego
Postanowienie Nr 70/2019 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie
obsadzenia wygasłego mandatu radnego oraz obwieszczenie o
wynikach obsadzenia wygasłego mandatu radnego
22.03.2019 więcej
Postanowienie Nr 54/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 54/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 8 marca 2019 r. w spr. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnego
11.03.2019 więcej
Postanowienie Nr 453/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 453/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
14.11.2018 więcej
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 14
listopada 2018 r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w
Radzie Miejskiej w Mielcu w okręgu wyborczym nr 2
14.11.2018 więcej
Postanowienie Nr 454/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 454/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
14.11.2018 więcej
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 14
listopada 2018 r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w
Radzie Miejskiej w Mielcu w okręgu wyborczym nr 4
14.11.2018 więcej
Postanowienie Nr 426/ 2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 426/ 2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 8 listopada 2018 roku
09.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się