Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Postanowienie Komisarza Wyborczego
w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10
maja 2020 r.
21.04.2020 więcej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia
2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w
wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
17.04.2020 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Informacja Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 14 kwietnia
2020 r. dla pełnomocników komitetów wyborczych o możliwości
dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych
komisji wyborczych
14.04.2020 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mielca z dnia 10 kwietnia 2020 roku
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mielca z dnia 10 kwietnia 2020
roku
10.04.2020 więcej
Zgłaszanie kandydatów na członków OKW
Zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji
Wyborczych
30.03.2020 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego
w spr. podziału Gminy Miejskiej Mielec na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych
10.03.2020 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego
w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie
Miejskiej Mielec w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
10.03.2020 więcej
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
25.02.2020 więcej
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami
wyborców niepełnosprawnych
25.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 534/2020 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie Nr 534/2020 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 12
lutego 2020 r.
17.02.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się