2019-03-05

Wybory do rad osiedli

Wybory ponowne do rad osiedli Borek, Mościska, Wojsław

W dniach od 14 do 17 br. maja odbywać się będą wybory ponowne do rad osiedli Borek, Mościska, Wojsław w Mielcu zarządzone przez Radę Miejską.

Porządek zebrania mieszkańców obejmuje także spotkanie z Prezydentem Miasta Mielca Jackiem Wiśniewskim i przedstawienie Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Bliższych informacji związanych z wyborami można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mielcu – Biuro Rady Miejskiej – tel.: 17 787 40 91 lub 17 787 40 92.

 

NAZWA OSIEDLA

 

TERMIN I MIEJCE
MIEJSCE ZEBRANIA

 

BOREK

16.05.2019 r. (tj. czwartek), godz.18.00

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
ul. Tańskiego 3

MOŚCISKA

17.05.2019 r. (tj. piątek), godz.18.00

Filia MOPS

ul. Pogodna 2

WOJSŁAW

14.05.2019 r. (tj. wtorek),  godz.18.30

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

ul.Wojsławska 278

 

 

 

Rada Miejska w Mielcu zarządza wybory ponowne do rad osiedli Borek, Mościska i Wojsław w Mielcu. Wybory odbędą się w okresie od dnia 13 do 17 maja 2019 r.

Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów ponownych do rad osiedli Borek, Mościska i Wojsław w Mielcu oraz wyznaczenia radnych Rady Miejskiej w Mielcu do pracy w komisjach wyborczych

 

 

Rada Miejska w Mielcu zarządza wybory do rad osiedli na terenie miasta Mielca. Wybory odbędą się w okresie od dnia 18 marca do 6 kwietnia 2019 r.

Wybory 15-osobowych rad osiedli odbędą się na zebraniach mieszkańców następujących Osiedli:

 • Borek
 • Cyranka
 • Dziubków
 • Kazimierza Wielkiego
 • Kilińskiego
 • Kopernika
 • Kościuszki
 • Kusocińskiego
 • Lotników
 • Mościska
 • Niepodległości
 • Rzochów
 • Smoczka
 • Smoczka I
 • Szafera
 • Wojsław
 • Wolności
 • Żeromskego

NAZWA OSIEDLA

 

TERMIN I MIEJCE
MIEJSCE ZEBRANIA

 

BOREK

28.03.2019 r., godz.17.00

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
ul. Tańskiego 3

CYRANKA

25.03.2019 r., godz.18.00

Dom Ludowy
ul. Cyranowska 66

DZIUBKÓW

 

02.04.2019 r., godz.18.00

Szkoła Podstawowa Nr 13
ul. Łąkowa 6

 

KAZIMIERZA WIELKIEGO

28.03.2019 r., godz. 18.15

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

ul. Żeromskiego (budynek
w Lasku Komunalnym)

KILIŃSKIEGO

01.04.2019 r., godz. 17.00

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Kilińskiego 37

KOPERNIKA

27.03.2019 r., godz.17.00

Osiedlowy Dom Kultury

ul. Kusocińskiego 13 a

KOŚCIUSZKI

28.03.2019 r., godz. 18.00

Szkoła Podstawowa Nr 2

ul. Kościuszki 4

KUSOCIŃSKIEGO

03.04.2019., godz.17.00

Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. Solskiego 8

LOTNIKÓW

19.03.2019 r., godz. 17.00

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

ul. Tańskiego 3 (w małej sali gimnastycznej)

MOŚCISKA

26.03.2019 r. godz. 18.00

Filia MOPS

ul. Pogodna 2

NIEPODLEGŁOŚCI

 

25.03.2019 r., godz.17.00

Szkoła Podstawowa Nr 3, sala konferencyjna nr 2a

ul. Żeromskiego 30

 

RZOCHÓW

27.03.2019 r., godz. 17.00

Budynek Wielofunkcyjny

ul. Rynek Rzochowski 3

(sala Rady Osiedla – I piętro)

SMOCZKA

 

02.04.2019 r., godz.17.00

Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Władysława Warneńczyka 2

(sala nr 79)

 

SMOCZKA I

21.03.2019 r., godz. 17.30

Szkoła Podstawowa Nr 11, sala nr 75,

ul. Władysława Warneńczyka 2

SZAFERA

28.03.2019 r., godz. 17.00

Filia nr 2 SDK

ul. Botaniczna 1

WOJSŁAW

21.03.2019 r., godz.17.30

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

ul.Wojsławska 278

WOLNOŚCI

 

04.04.2019 r., godz. 17.00

Szkoła Podstawowa Nr 3, sala konferencyjna nr 2a

ul. Żeromskiego 30

 

ŻEROMSKIEGO

28.03.2019 r., godz.17.00

Szkoła Podstawowa Nr 3, sala konferencyjna nr 2a

ul. Żeromskiego 30

 

Wybory przeprowadzą Komisje Wyborcze określone w Statutach Osiedli.

 

Bliższych informacji związanych z wyborami można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mielcu – Biuro Rady Miejskiej – tel.: 17 787 40 91 lub 17 787 40 92.

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się