Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Postanowienie Nr 252/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 252/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 25 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 29 w mieście Mielec
26.05.2019 więcej
Postanowienie Nr 251/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 251/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 25 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 15 w mieście Mielec
26.05.2019 więcej
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie zmian
w składach okręgowych komisji wyborczych
24.05.2019 więcej
Informacja o dodatkowym szkoleniu Obwodowych Komisji Wyborczych
Informacja o dodatkowym szkoleniu Obwodowych Komisji Wyborczych
23.05.2019 więcej
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 21 maja 2019 r
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 21 maja
2019 r
22.05.2019 więcej
Informacja o aktualnych składach obwodowych kom. wyborczych w Mielcu
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w
Mielcu
20.05.2019 więcej
Postanowienie Nr 184/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 184/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 17 maja 2019 r. w spr. zmiany w składzie Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 29 w mieście Mielec
20.05.2019 więcej
Postanowienie Nr 176/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 176/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 15 w mieście Mielec
20.05.2019 więcej
Postanowienie Nr 173/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
Postanowienie Nr 173/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z
dnia 15 maja 2019 r. w sprawie sprostowania błędnego składu
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w mieście Mielec.
16.05.2019 więcej
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z 14.05.2019r.
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 14 maja
2019 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych
w mieście Mielec
15.05.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się