2016-02-06

Władze miasta

PREZYDENT MIASTA
kadencja 2014-2018

________________________________________________

 

 

Daniel Kozdęba
prezydent miasta
tel.: 17 788 85 01
e-mail: sekretariat@um.mielec.pl

 

 

 

Zastępcy prezydenta:

 

Jan Myśliwiec
zastępca prezydenta
tel.: 17 788 85 02
e-mail: jmysliwiec@um.mielec.pl

 

Tadeusz Siemek
zastępca prezydenta
tel.: 17 788 85 03
e-mail: tsiemek@um.mielec.pl

 Monika Szczodry 
Sekretarz miasta
tel: 17 788 85 10
e-mail: mszczodry@um.mielec.pl

Barbara Wójcik
Skarbnik miasta
tel: 17 788 85 06
e-mail: bwojcik@um.mielec.pl