Wersje

123
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-02-13 15:52:53  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 703557

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2766844
user_idpuste1338022
fobject_idpuste703557
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste23356
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-13 15:52:53  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 703558

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2766845
user_idpuste1338022
fobject_idpuste703558
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste23356
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-13 15:52:53  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 703559

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2766846
user_idpuste1338022
fobject_idpuste703559
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste23356
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-13 15:52:53  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 703560

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2766847
user_idpuste1338022
fobject_idpuste703560
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste23356
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-13 15:52:53  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 703561

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2766848
user_idpuste1338022
fobject_idpuste703561
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste23356
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-13 15:52:53  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 703578

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2766849
user_idpuste1338022
fobject_idpuste703578
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste23356
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-13 15:52:53  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 703579

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2766850
user_idpuste1338022
fobject_idpuste703579
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste23356
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-13 15:52:53  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 703580

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2766851
user_idpuste1338022
fobject_idpuste703580
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste23356
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-13 15:52:53  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 703581

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2766852
user_idpuste1338022
fobject_idpuste703581
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste23356
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-13 15:52:53  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 703582

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2766853
user_idpuste1338022
fobject_idpuste703582
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste23356
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-13 15:52:53  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 703583

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2766854
user_idpuste1338022
fobject_idpuste703583
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste23356
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-13 15:52:53  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 703584

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2766855
user_idpuste1338022
fobject_idpuste703584
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste23356
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-13 15:52:53  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 703585

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2766856
user_idpuste1338022
fobject_idpuste703585
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste23356
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-13 15:52:53  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 703586

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2766857
user_idpuste1338022
fobject_idpuste703586
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste23356
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-13 15:52:53  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 703587

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2766858
user_idpuste1338022
fobject_idpuste703587
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste23356
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-13 15:52:53  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 703588

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2766859
user_idpuste1338022
fobject_idpuste703588
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste23356
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-13 15:52:53  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 703589

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2766860
user_idpuste1338022
fobject_idpuste703589
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste23356
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-13 15:52:53  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 703590

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2766861
user_idpuste1338022
fobject_idpuste703590
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste23356
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-13 15:52:53  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 703591

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2766862
user_idpuste1338022
fobject_idpuste703591
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste23356
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-13 15:52:53  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 703600

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2766863
user_idpuste1338022
fobject_idpuste703600
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste23356
_attachmentpuste1
_activepuste1
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się