Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-11-19 11:44:33  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 646343

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2560909
user_idpuste1338045
fobject_idpuste646343
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21304
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-19 11:44:33  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 646344

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2560910
user_idpuste1338045
fobject_idpuste646344
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21304
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-19 11:44:33  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 646345

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2560911
user_idpuste1338045
fobject_idpuste646345
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21304
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-19 11:44:33  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 646346

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2560912
user_idpuste1338045
fobject_idpuste646346
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21304
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-19 11:44:33  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 646347

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2560913
user_idpuste1338045
fobject_idpuste646347
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21304
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-19 11:44:33  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 646348

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2560914
user_idpuste1338045
fobject_idpuste646348
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21304
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-19 11:44:33  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 646349

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2560915
user_idpuste1338045
fobject_idpuste646349
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21304
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-19 11:44:33  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 646350

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2560916
user_idpuste1338045
fobject_idpuste646350
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21304
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-19 11:44:33  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 650562

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2560917
user_idpuste1338045
fobject_idpuste650562
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21304
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-19 11:44:33  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 650564

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2560918
user_idpuste1338045
fobject_idpuste650564
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21304
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-19 11:44:33  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 652105

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2560919
user_idpuste1338045
fobject_idpuste652105
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21304
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-19 11:44:33  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 652106

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2560920
user_idpuste1338045
fobject_idpuste652106
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21304
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-19 11:44:33  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 652107

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2560921
user_idpuste1338045
fobject_idpuste652107
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21304
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-19 11:44:33  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 652108

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2560922
user_idpuste1338045
fobject_idpuste652108
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21304
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-19 11:44:34  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 652109

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2560923
user_idpuste1338045
fobject_idpuste652109
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21304
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-19 11:44:34  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 652110

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2560924
user_idpuste1338045
fobject_idpuste652110
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21304
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-19 11:44:34  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 652111

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2560925
user_idpuste1338045
fobject_idpuste652111
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21304
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-19 11:44:34  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 652112

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2560926
user_idpuste1338045
fobject_idpuste652112
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21304
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-19 11:44:34  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 652113

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2560927
user_idpuste1338045
fobject_idpuste652113
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21304
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-19 11:44:34  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 652114

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2560928
user_idpuste1338045
fobject_idpuste652114
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21304
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się