Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-11-22 10:31:17  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 644229

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2570334
user_idpuste1338022
fobject_idpuste644229
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21251
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 10:31:17  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 644230

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2570335
user_idpuste1338022
fobject_idpuste644230
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21251
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 10:31:17  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 644232

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2570336
user_idpuste1338022
fobject_idpuste644232
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21251
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 10:31:17  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 644259

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2570337
user_idpuste1338022
fobject_idpuste644259
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21251
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 10:31:17  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 644261

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2570338
user_idpuste1338022
fobject_idpuste644261
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21251
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 10:31:17  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 644262

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2570339
user_idpuste1338022
fobject_idpuste644262
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21251
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 10:31:17  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 644264

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2570340
user_idpuste1338022
fobject_idpuste644264
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21251
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 10:31:17  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 644265

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2570341
user_idpuste1338022
fobject_idpuste644265
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21251
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 10:31:17  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 644266

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2570342
user_idpuste1338022
fobject_idpuste644266
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21251
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 10:31:17  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 644267

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2570343
user_idpuste1338022
fobject_idpuste644267
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21251
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 10:31:17  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 644268

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2570344
user_idpuste1338022
fobject_idpuste644268
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21251
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 10:31:17  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 644269

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2570345
user_idpuste1338022
fobject_idpuste644269
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21251
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 10:31:17  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 644270

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2570346
user_idpuste1338022
fobject_idpuste644270
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21251
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 10:31:17  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 644271

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2570347
user_idpuste1338022
fobject_idpuste644271
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21251
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 10:31:17  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 644272

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2570348
user_idpuste1338022
fobject_idpuste644272
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21251
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 10:31:17  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 644273

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2570349
user_idpuste1338022
fobject_idpuste644273
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21251
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 10:31:17  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 644274

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2570350
user_idpuste1338022
fobject_idpuste644274
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21251
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 10:31:17  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 644275

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2570351
user_idpuste1338022
fobject_idpuste644275
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21251
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 10:31:17  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 644276

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2570352
user_idpuste1338022
fobject_idpuste644276
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21251
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-22 10:31:17  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 644277

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2570353
user_idpuste1338022
fobject_idpuste644277
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste21251
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się