Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-06-05 13:55:59  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 537677

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2193708
user_idpuste1338022
fobject_idpuste537677
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17726
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 13:55:59  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 537678

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2193709
user_idpuste1338022
fobject_idpuste537678
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17726
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 13:55:59  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 537679

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2193710
user_idpuste1338022
fobject_idpuste537679
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17726
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 13:55:59  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 537682

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2193711
user_idpuste1338022
fobject_idpuste537682
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17726
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 13:55:59  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 537686

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2193712
user_idpuste1338022
fobject_idpuste537686
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17726
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 13:55:59  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 537687

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2193713
user_idpuste1338022
fobject_idpuste537687
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17726
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 13:55:59  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 537688

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2193714
user_idpuste1338022
fobject_idpuste537688
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17726
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 13:55:59  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 537689

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2193715
user_idpuste1338022
fobject_idpuste537689
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17726
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 13:55:59  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 537690

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2193716
user_idpuste1338022
fobject_idpuste537690
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17726
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 13:55:59  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 537691

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2193717
user_idpuste1338022
fobject_idpuste537691
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17726
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 13:55:59  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 537692

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2193718
user_idpuste1338022
fobject_idpuste537692
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17726
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 13:56:00  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 537693

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2193719
user_idpuste1338022
fobject_idpuste537693
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17726
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 13:56:00  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 537694

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2193720
user_idpuste1338022
fobject_idpuste537694
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17726
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 13:56:00  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 537695

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2193721
user_idpuste1338022
fobject_idpuste537695
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17726
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 13:56:00  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 537696

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2193722
user_idpuste1338022
fobject_idpuste537696
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17726
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 13:56:00  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 537698

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2193723
user_idpuste1338022
fobject_idpuste537698
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17726
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 13:56:00  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 537714

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2193724
user_idpuste1338022
fobject_idpuste537714
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17726
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 13:56:00  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 537715

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2193725
user_idpuste1338022
fobject_idpuste537715
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17726
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 13:56:00  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 544536

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2193726
user_idpuste1338022
fobject_idpuste544536
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17726
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-05 13:56:00  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 573229

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2193727
user_idpuste1338022
fobject_idpuste573229
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17726
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się