Wersje

123
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-20 13:34:50  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 519406

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2158011
user_idpuste1338045
fobject_idpuste519406
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17175
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-20 13:34:50  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 519408

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2158012
user_idpuste1338045
fobject_idpuste519408
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17175
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-20 13:34:50  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 519410

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2158013
user_idpuste1338045
fobject_idpuste519410
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17175
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-20 13:34:50  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 519412

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2158014
user_idpuste1338045
fobject_idpuste519412
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17175
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-20 13:34:50  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 519413

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2158015
user_idpuste1338045
fobject_idpuste519413
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17175
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-20 13:34:50  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 519414

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2158016
user_idpuste1338045
fobject_idpuste519414
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17175
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-20 13:34:50  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 519415

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2158017
user_idpuste1338045
fobject_idpuste519415
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17175
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-20 13:34:50  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 519416

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2158018
user_idpuste1338045
fobject_idpuste519416
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17175
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-20 13:34:50  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 519417

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2158019
user_idpuste1338045
fobject_idpuste519417
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17175
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-20 13:34:50  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 519418

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2158020
user_idpuste1338045
fobject_idpuste519418
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17175
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-20 13:34:50  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 519419

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2158021
user_idpuste1338045
fobject_idpuste519419
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17175
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-20 13:34:50  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 519420

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2158022
user_idpuste1338045
fobject_idpuste519420
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17175
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-20 13:34:50  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 519421

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2158023
user_idpuste1338045
fobject_idpuste519421
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17175
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-20 13:34:50  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 519422

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2158024
user_idpuste1338045
fobject_idpuste519422
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17175
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-20 13:34:50  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 519423

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2158025
user_idpuste1338045
fobject_idpuste519423
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17175
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-20 13:34:50  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 519424

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2158026
user_idpuste1338045
fobject_idpuste519424
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17175
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-20 13:34:50  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 519425

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2158027
user_idpuste1338045
fobject_idpuste519425
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17175
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-20 13:34:50  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 519426

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2158028
user_idpuste1338045
fobject_idpuste519426
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17175
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-20 13:34:50  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 519427

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2158029
user_idpuste1338045
fobject_idpuste519427
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17175
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-20 13:34:50  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 519428

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2158030
user_idpuste1338045
fobject_idpuste519428
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste17175
_attachmentpuste1
_activepuste1
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się