Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-21 11:33:37  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 511163

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2160043
user_idpuste1338045
fobject_idpuste511163
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste16944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-21 11:33:37  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 511164

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2160044
user_idpuste1338045
fobject_idpuste511164
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste16944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-21 11:33:37  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 511165

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2160045
user_idpuste1338045
fobject_idpuste511165
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste16944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-21 11:33:37  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 511166

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2160046
user_idpuste1338045
fobject_idpuste511166
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste16944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-21 11:33:37  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 511167

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2160047
user_idpuste1338045
fobject_idpuste511167
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste16944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-21 11:33:37  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 511168

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2160048
user_idpuste1338045
fobject_idpuste511168
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste16944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-21 11:33:37  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 511169

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2160049
user_idpuste1338045
fobject_idpuste511169
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste16944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-21 11:33:37  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 514233

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2160050
user_idpuste1338045
fobject_idpuste514233
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste16944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-21 11:33:37  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 514236

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2160051
user_idpuste1338045
fobject_idpuste514236
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste16944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-21 11:33:37  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 514237

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2160052
user_idpuste1338045
fobject_idpuste514237
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste16944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-21 11:33:37  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 515637

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2160053
user_idpuste1338045
fobject_idpuste515637
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste16944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-21 11:33:37  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 520928

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2160054
user_idpuste1338045
fobject_idpuste520928
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste16944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-21 11:33:37  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 522153

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2160055
user_idpuste1338045
fobject_idpuste522153
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste16944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-21 11:33:37  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 529785

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2160056
user_idpuste1338045
fobject_idpuste529785
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste16944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-21 11:33:37  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 529921

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2160057
user_idpuste1338045
fobject_idpuste529921
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste16944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-21 11:33:37  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 549363

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2160058
user_idpuste1338045
fobject_idpuste549363
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste16944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-21 11:33:37  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 549364

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2160059
user_idpuste1338045
fobject_idpuste549364
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste16944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-21 11:33:37  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 559099

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2160060
user_idpuste1338045
fobject_idpuste559099
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste16944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-21 11:33:37  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 559100

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2160061
user_idpuste1338045
fobject_idpuste559100
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste16944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-21 11:33:37  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 563742

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2160062
user_idpuste1338045
fobject_idpuste563742
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste16944
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się