Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-01-11 15:10:32  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 473217

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1927083
user_idpuste1338022
fobject_idpuste473217
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15755
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-11 15:10:32  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 473218

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1927084
user_idpuste1338022
fobject_idpuste473218
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15755
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-11 15:10:32  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 473220

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1927085
user_idpuste1338022
fobject_idpuste473220
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15755
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-11 15:10:32  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 473221

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1927086
user_idpuste1338022
fobject_idpuste473221
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15755
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-11 15:10:32  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 473222

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1927087
user_idpuste1338022
fobject_idpuste473222
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15755
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-11 15:10:32  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 473223

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1927088
user_idpuste1338022
fobject_idpuste473223
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15755
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-11 15:10:32  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 473225

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1927089
user_idpuste1338022
fobject_idpuste473225
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15755
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-11 15:10:32  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 473226

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1927090
user_idpuste1338022
fobject_idpuste473226
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15755
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-11 15:10:32  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 473235

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1927091
user_idpuste1338022
fobject_idpuste473235
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15755
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-11 15:10:32  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 473547

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1927092
user_idpuste1338022
fobject_idpuste473547
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15755
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-11 15:10:32  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 474755

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1927093
user_idpuste1338022
fobject_idpuste474755
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15755
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-11 15:10:32  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 490060

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1927094
user_idpuste1338022
fobject_idpuste490060
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15755
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-01-11 15:10:32  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 494136

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1927095
user_idpuste1338022
fobject_idpuste494136
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste15755
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-28 12:15:55  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Utworzono zamówienie publiczne 15755 o nazwie 'Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Mielcu w latach 2019-2020 w tym: Zadanie nr 1 – utrzymanie parków, skwerów, nasadzeń oraz zieleńców zlokalizowanych przy głównych trasach komunikacyjnych Zadanie nr 2 – utrzymanie pasów drogowych i niezagospodarowanych terenów zieleni '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste15755
namepusteUtrzymanie terenów zieleni miejskiej w Mielcu w latach 2019-2020 w tym: Zadanie nr 1 – utrzymanie parków, skwerów, nasadzeń oraz zieleńców zlokalizowanych przy głównych trasach komunikacyjnych Zadanie nr 2 – utrzymanie pasów drogowych i niezagospodarowanych terenów zieleni
contract_subjectpusteusługi
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste1
announcerpusteGmina Miejska Mielec
deadlinepuste2019-01-03
publishfrompuste2018-11-28
publishtopuste2019-12-31
contract_numberpusteZP.271.61.2018
txtpuste

28-11-2018r. publikacja ogłoszenia o zamówieniu (treść w załączeniu)

28-11-2018r. sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacjia (treść w załączeniu)

user_idpuste1338022
resource_idpuste811
language_idpuste1
authorpusteEwelina Lorenc
bid_bondpuste15000
deadlinetimepusteArray
2018-11-28 12:22:41  ewelina_lorenc ewelina_lorenc
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-11-28 15:25:31  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Pole txt zmieniło wartość z '<p> <strong>28-11-2018r. publikacja ogłoszenia o zam&oacute;wieniu (treść w załączeniu) </strong></p> <p> <strong>28-11-2018r. sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacjia (treść w załączeniu)</strong></p> ' na '<p> <strong><span class="width100prc" id="ctl00_Content_lblIdentyfikatorPostepowania">ID postępowania: f9cb9c3f-38ee-4fec-bfc8-6a89e3ac4cd0</span></strong></p> <p> <strong>28-11-2018r. publikacja ogłoszenia o zam&oacute;wieniu (treść w załączeniu) </strong></p> <p> <strong>28-11-2018r. sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacjia (treść w załączeniu)</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

28-11-2018r. publikacja ogłoszenia o zamówieniu (treść w załączeniu)

28-11-2018r. sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacjia (treść w załączeniu)

ID postępowania: f9cb9c3f-38ee-4fec-bfc8-6a89e3ac4cd0

28-11-2018r. publikacja ogłoszenia o zamówieniu (treść w załączeniu)

28-11-2018r. sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacjia (treść w załączeniu)

2018-11-28 15:26:37  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Pole txt zmieniło wartość z '<p> <strong><span class="width100prc" id="ctl00_Content_lblIdentyfikatorPostepowania">ID postępowania: f9cb9c3f-38ee-4fec-bfc8-6a89e3ac4cd0</span></strong></p> <p> <strong>28-11-2018r. publikacja ogłoszenia o zam&oacute;wieniu (treść w załączeniu) </strong></p> <p> <strong>28-11-2018r. sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacjia (treść w załączeniu)</strong></p> ' na '<p> <strong><span class="width100prc" id="ctl00_Content_lblIdentyfikatorPostepowania">Identyfikator postępowania na Miniportalu UZP - f9cb9c3f-38ee-4fec-bfc8-6a89e3ac4cd0</span></strong></p> <p> <strong>28-11-2018r. publikacja ogłoszenia o zam&oacute;wieniu (treść w załączeniu) </strong></p> <p> <strong>28-11-2018r. sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacjia (treść w załączeniu)</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

ID postępowania: f9cb9c3f-38ee-4fec-bfc8-6a89e3ac4cd0

28-11-2018r. publikacja ogłoszenia o zamówieniu (treść w załączeniu)

28-11-2018r. sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacjia (treść w załączeniu)

Identyfikator postępowania na Miniportalu UZP - f9cb9c3f-38ee-4fec-bfc8-6a89e3ac4cd0

28-11-2018r. publikacja ogłoszenia o zamówieniu (treść w załączeniu)

28-11-2018r. sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacjia (treść w załączeniu)

2018-11-30 09:01:05  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Pole txt zmieniło wartość z '<p> <strong><span class="width100prc" id="ctl00_Content_lblIdentyfikatorPostepowania">Identyfikator postępowania na Miniportalu UZP - f9cb9c3f-38ee-4fec-bfc8-6a89e3ac4cd0</span></strong></p> <p> <strong>28-11-2018r. publikacja ogłoszenia o zam&oacute;wieniu (treść w załączeniu) </strong></p> <p> <strong>28-11-2018r. sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacjia (treść w załączeniu)</strong></p> ' na '<p style="margin-left:14.2pt;"> <strong><span class="width100prc" id="ctl00_Content_lblIdentyfikatorPostepowania">Identyfikator postępowania na Miniportalu UZP - f9cb9c3f-38ee-4fec-bfc8-6a89e3ac4cd0</span></strong></p> <p style="margin-left:14.2pt;"> <strong>adres EPUAP Urzędu Miejskiego w Mielcu - ePUAP:/w121nc8nfz/SkrytkaESP</strong></p> <p> <strong>28-11-2018r. publikacja ogłoszenia o zam&oacute;wieniu (treść w załączeniu) </strong></p> <p> <strong>28-11-2018r. sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacjia (treść w załączeniu)</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

Identyfikator postępowania na Miniportalu UZP - f9cb9c3f-38ee-4fec-bfc8-6a89e3ac4cd0

28-11-2018r. publikacja ogłoszenia o zamówieniu (treść w załączeniu)

28-11-2018r. sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacjia (treść w załączeniu)

Identyfikator postępowania na Miniportalu UZP - f9cb9c3f-38ee-4fec-bfc8-6a89e3ac4cd0

adres EPUAP Urzędu Miejskiego w Mielcu - ePUAP:/w121nc8nfz/SkrytkaESP

28-11-2018r. publikacja ogłoszenia o zamówieniu (treść w załączeniu)

28-11-2018r. sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacjia (treść w załączeniu)

2018-11-30 10:21:15  ewelina_lorenc ewelina_lorenc
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-11-30 10:22:48  ewelina_lorenc ewelina_lorenc
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się