Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-09-05 13:35:30  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 415764

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1675693
user_idpuste1338045
fobject_idpuste415764
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13474
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-05 13:35:30  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 415765

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1675694
user_idpuste1338045
fobject_idpuste415765
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13474
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-05 13:35:30  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 415766

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1675695
user_idpuste1338045
fobject_idpuste415766
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13474
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-05 13:35:30  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 415767

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1675696
user_idpuste1338045
fobject_idpuste415767
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13474
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-05 13:35:30  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 418200

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1675697
user_idpuste1338045
fobject_idpuste418200
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13474
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-05 13:35:30  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 418201

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1675698
user_idpuste1338045
fobject_idpuste418201
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13474
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-05 13:35:30  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 418202

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1675699
user_idpuste1338045
fobject_idpuste418202
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13474
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-05 13:35:30  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 418203

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1675700
user_idpuste1338045
fobject_idpuste418203
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13474
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-05 13:35:30  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 418204

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1675701
user_idpuste1338045
fobject_idpuste418204
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13474
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-05 13:35:30  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 418205

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1675702
user_idpuste1338045
fobject_idpuste418205
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13474
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-05 13:35:31  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 418206

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1675703
user_idpuste1338045
fobject_idpuste418206
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13474
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-05 13:35:31  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 418207

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1675704
user_idpuste1338045
fobject_idpuste418207
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13474
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-05 13:35:31  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 418208

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1675705
user_idpuste1338045
fobject_idpuste418208
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13474
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-05 13:35:31  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 418209

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1675706
user_idpuste1338045
fobject_idpuste418209
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13474
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-05 13:35:31  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 421748

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1675707
user_idpuste1338045
fobject_idpuste421748
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13474
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-05 13:35:31  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 421750

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1675708
user_idpuste1338045
fobject_idpuste421750
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13474
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-05 13:35:31  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 421758

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1675709
user_idpuste1338045
fobject_idpuste421758
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13474
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-05 13:35:31  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 421934

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1675710
user_idpuste1338045
fobject_idpuste421934
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13474
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-05 13:35:31  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 424483

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1675711
user_idpuste1338045
fobject_idpuste424483
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13474
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-05 13:35:31  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 424486

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1675712
user_idpuste1338045
fobject_idpuste424486
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste13474
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się