Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-06-15 13:18:19  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 381564

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533101
user_idpuste1338022
fobject_idpuste381564
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12455
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 13:18:19  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 381565

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533102
user_idpuste1338022
fobject_idpuste381565
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12455
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 13:18:19  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 381566

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533103
user_idpuste1338022
fobject_idpuste381566
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12455
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 13:18:19  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 381567

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533104
user_idpuste1338022
fobject_idpuste381567
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12455
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 13:18:19  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 381568

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533105
user_idpuste1338022
fobject_idpuste381568
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12455
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 13:18:19  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 381569

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533106
user_idpuste1338022
fobject_idpuste381569
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12455
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 13:18:19  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 381570

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533107
user_idpuste1338022
fobject_idpuste381570
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12455
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 13:18:19  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 381571

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533108
user_idpuste1338022
fobject_idpuste381571
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12455
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 13:18:19  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 381572

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533109
user_idpuste1338022
fobject_idpuste381572
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12455
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 13:18:19  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 381573

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533110
user_idpuste1338022
fobject_idpuste381573
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12455
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 13:18:19  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 381574

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533111
user_idpuste1338022
fobject_idpuste381574
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12455
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 13:18:19  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 381575

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533112
user_idpuste1338022
fobject_idpuste381575
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12455
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 13:18:19  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 381576

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533113
user_idpuste1338022
fobject_idpuste381576
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12455
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 13:18:19  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 381577

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533114
user_idpuste1338022
fobject_idpuste381577
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12455
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 13:18:19  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 381578

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533115
user_idpuste1338022
fobject_idpuste381578
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12455
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 13:18:19  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 381579

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533116
user_idpuste1338022
fobject_idpuste381579
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12455
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 13:18:19  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 381580

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533117
user_idpuste1338022
fobject_idpuste381580
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12455
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 13:18:19  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 386010

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533118
user_idpuste1338022
fobject_idpuste386010
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12455
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 13:18:19  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 390349

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533119
user_idpuste1338022
fobject_idpuste390349
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12455
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-06-15 13:18:19  ewelina_lorenc ewelina_lorenc

Załączono plik 397444

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1533120
user_idpuste1338022
fobject_idpuste397444
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste12455
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się