Wersje

1234
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-04-09 08:52:28  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 348846

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1411178
user_idpuste1338045
fobject_idpuste348846
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11427
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-09 08:52:28  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 348848

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1411179
user_idpuste1338045
fobject_idpuste348848
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11427
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-09 08:52:28  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 348849

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1411180
user_idpuste1338045
fobject_idpuste348849
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11427
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-09 08:52:28  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 348850

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1411181
user_idpuste1338045
fobject_idpuste348850
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11427
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-09 08:52:28  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 348851

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1411182
user_idpuste1338045
fobject_idpuste348851
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11427
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-09 08:52:28  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 348852

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1411183
user_idpuste1338045
fobject_idpuste348852
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11427
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-09 08:52:28  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 348854

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1411184
user_idpuste1338045
fobject_idpuste348854
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11427
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-09 08:52:28  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 348855

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1411185
user_idpuste1338045
fobject_idpuste348855
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11427
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-09 08:52:28  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 348857

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1411186
user_idpuste1338045
fobject_idpuste348857
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11427
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-09 08:52:28  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 348858

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1411187
user_idpuste1338045
fobject_idpuste348858
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11427
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-09 08:52:28  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 348859

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1411188
user_idpuste1338045
fobject_idpuste348859
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11427
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-09 08:52:28  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 348861

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1411189
user_idpuste1338045
fobject_idpuste348861
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11427
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-09 08:52:28  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 348862

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1411190
user_idpuste1338045
fobject_idpuste348862
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11427
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-09 08:52:28  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 348863

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1411191
user_idpuste1338045
fobject_idpuste348863
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11427
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-09 08:52:28  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 348864

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1411192
user_idpuste1338045
fobject_idpuste348864
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11427
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-09 08:52:28  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 348866

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1411193
user_idpuste1338045
fobject_idpuste348866
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11427
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-09 08:52:28  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 348867

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1411194
user_idpuste1338045
fobject_idpuste348867
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11427
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-09 08:52:28  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 348868

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1411195
user_idpuste1338045
fobject_idpuste348868
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11427
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-09 08:52:28  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 348869

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1411196
user_idpuste1338045
fobject_idpuste348869
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11427
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-09 08:52:28  andrzej_les andrzej_les

Załączono plik 348870

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1411197
user_idpuste1338045
fobject_idpuste348870
resource_idpuste811
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11427
_attachmentpuste1
_activepuste1
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się