Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-11 11:47:27  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 603592

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2393515
user_idpuste1337092
fobject_idpuste603592
resource_idpuste811
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste9989
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-11 11:47:27  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 616796

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2393516
user_idpuste1337092
fobject_idpuste616796
resource_idpuste811
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste9989
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-11 11:47:27  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 624515

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2393517
user_idpuste1337092
fobject_idpuste624515
resource_idpuste811
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste9989
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-30 09:04:20  Joanna Szteliga-Pomykała

Utworzono ofertę pracy 9989 o nazwie 'II Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste9989
namepusteII Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
shortpustepodinspektor – w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym (w zakresie kadrowo – socjalnym)
fullpuste

1. II Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

contact_personpusteEwa Mokrzycka
educationpuste3
user_idpuste1337092
resource_idpuste811
language_idpuste1
occupationpustepodinspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym (w zakresie kadrowo – socjalnym)
emailpusteEwa.Mokrzycka@um.mielec.pl
phonepuste17 787 4044
faxpuste17 787 4015
deadlinepuste2019-08-09
publishfrompuste2019-07-30
publishtopuste2019-12-09
slugpusteii-ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze
2019-08-27 12:02:23  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<p> 1. II Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze</p> ' na '<p> 1. II Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Lista os&oacute;b spełniających wymagania formalne</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

1. II Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

1. II Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

2. Lista osób spełniających wymagania formalne

2019-09-11 11:47:27  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<p> 1. II Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Lista os&oacute;b spełniających wymagania formalne</p> ' na '<p> 1. II Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Lista os&oacute;b spełniających wymagania formalne</p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Informacja o wynikach naboru</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

1. II Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

2. Lista osób spełniających wymagania formalne

1. II Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

2. Lista osób spełniających wymagania formalne

 

3. Informacja o wynikach naboru

2019-12-10 10:32:28 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się