Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-06-03 14:49:57  Marlena Krawczyk

Załączono plik 755505

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3016973
user_idpuste2503167
fobject_idpuste755505
resource_idpuste811
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste12771
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-06-03 14:49:57  Marlena Krawczyk

Załączono plik 771053

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3016974
user_idpuste2503167
fobject_idpuste771053
resource_idpuste811
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste12771
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-06-03 14:49:57  Marlena Krawczyk

Załączono plik 779424

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3016975
user_idpuste2503167
fobject_idpuste779424
resource_idpuste811
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste12771
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-04-30 08:18:53  Marlena Krawczyk

Utworzono ofertę pracy 12771 o nazwie 'Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste12771
namepusteOgłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze
shortpustePodinspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
fullpuste

1. Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

contact_personpusteEwa Mokrzycka
educationpuste3
user_idpuste2503167
resource_idpuste811
language_idpuste1
occupationpustePodinspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
emailpusteewa.mokrzycka@um.mielec.pl
phonepuste177874044
faxpuste177874015
deadlinepuste2020-05-14
publishfrompuste2020-04-29
publishtopuste2020-07-29
slugpusteogloszenie-o-ii-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze
2020-04-30 08:18:53  Marlena Krawczyk

Pole slug zmieniło wartość z 'ogloszenie-o-ii-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze' na '12771_ogloszenie-o-ii-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugogloszenie-o-ii-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze12771_ogloszenie-o-ii-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze
2020-05-22 10:19:10  Marlena Krawczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> 1. Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze.</p> ' na '<p> 1. Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze.</p> <p> 2. Lista kandydat&oacute;w spełniających wymagania formalne.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

1. Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

1. Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

2020-06-03 14:49:57  Marlena Krawczyk

Pole full zmieniło wartość z '<p> 1. Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze.</p> <p> 2. Lista kandydat&oacute;w spełniających wymagania formalne.</p> ' na '<p> 1. Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze.</p> <p> 2. Lista kandydat&oacute;w spełniających wymagania formalne.</p> <p> 3. Informacja o wynikach II naboru.</p> '

Pole publishto zmieniło wartość z '2020-07-29' na '2020-09-03'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

1. Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

1. Ogłoszenie o II naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

3. Informacja o wynikach II naboru.

publishto2020-07-292020-09-03
2020-09-04 08:06:29  Marlena Krawczyk

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się