Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-17 15:35:35  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 623941

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2480219
user_idpuste1337092
fobject_idpuste623941
resource_idpuste811
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste10478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-17 15:35:35  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 623942

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2480220
user_idpuste1337092
fobject_idpuste623942
resource_idpuste811
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste10478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-17 15:35:35  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 642295

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2480221
user_idpuste1337092
fobject_idpuste642295
resource_idpuste811
modelpusteJoboffer
foreign_idpuste10478
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-10 11:53:16  Joanna Szteliga-Pomykała

Utworzono ofertę pracy 10478 o nazwie 'Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste10478
namepusteOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
shortpusteaplikant w Straży Miejskiej
fullpuste

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - aplikant w Straży Miejskiej

contact_personpusteEwa Mokrzycka
educationpuste3
user_idpuste1337092
resource_idpuste811
language_idpuste1
occupationpusteaplikant w Straży Miejskiej
emailpusteEwa.Mokrzycka@um.mielec.pl
phonepuste17 787 4044
faxpuste17 787 4015
deadlinepuste2019-09-23
publishfrompuste2019-09-10
publishtopuste2019-12-10
slugpusteogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze
2019-09-10 11:53:16  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole slug zmieniło wartość z 'ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze' na '10478_ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze10478_ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze
2019-10-14 12:18:11  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<p> 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - aplikant w Straży Miejskiej</p> ' na '<p> 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - aplikant w Straży Miejskiej</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Informacja o wynikach naboru</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - aplikant w Straży Miejskiej

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - aplikant w Straży Miejskiej

 

2. Informacja o wynikach naboru

2019-10-17 15:35:35  Joanna Szteliga-Pomykała
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-12-11 15:43:58 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się