Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-06-20 10:45:59  Joanna Szteliga-Pomykała

Utworzono artykuł 92908 o nazwie 'Oświadczenia majątkowe na rok 2016'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste92908
user_idpuste1337092
resource_idpuste811
namepusteOświadczenia majątkowe na rok 2016
category_idpuste13926
language_idpuste1
shortpusteOświadczenia majątkowe na rok 2016 Radnych Rady Miejskiej w Mielcu
fullpuste

Oświadczenia majątkowe na rok 2016 Radnych Rady Miejskiej w Mielcu, którzy zostali wybrani do Rady Miejskiej na kadencję 2014-2018 r.

 

 1.   Bogdan Bieniek

 2.   Jakub Blicharczyk

 3.   Jakub Cena

 4.   Janusz Chodorowski

 5.   Krystyna Grzech

 6.   Stanisław Mieszkowski

 7.   Danuta Pazdro

 8.   Romuald Rzeszutek

 9.   Zbigniew Rzeźnik

10.   Mariusz Ryniewicz

11.   Andrzej Skowron

12.   Józef Stala

13.   Dominik Surowiec

14.   Krzysztof Szostak

15.   Kazimierz Totoń

16.   Barbara Tutro

17.   Józef Witek

18.   Barbara Wdowiarz

19.   Mieczysław Wdowiarz

20.   Marek Zalotyński

21.   Józef Zaskalski

22.   Andrzej Zemmel

 

publishfrompuste2017-06-20 00:00:00
_activepuste1
slugpusteoswiadczenia-majatkowe-na-rok-2016
2017-06-20 10:45:59  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 257302

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste962895
user_idpuste1337092
fobject_idpuste257302
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste92908
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-20 10:45:59  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 257303

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste962896
user_idpuste1337092
fobject_idpuste257303
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste92908
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-20 10:45:59  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 257304

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste962897
user_idpuste1337092
fobject_idpuste257304
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste92908
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-20 10:45:59  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 257305

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste962898
user_idpuste1337092
fobject_idpuste257305
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste92908
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-20 10:45:59  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 257306

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste962899
user_idpuste1337092
fobject_idpuste257306
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste92908
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-20 10:45:59  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 257307

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste962900
user_idpuste1337092
fobject_idpuste257307
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste92908
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-20 10:45:59  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 257309

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste962901
user_idpuste1337092
fobject_idpuste257309
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste92908
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-20 10:45:59  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 257312

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste962902
user_idpuste1337092
fobject_idpuste257312
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste92908
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-20 10:45:59  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 257316

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste962903
user_idpuste1337092
fobject_idpuste257316
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste92908
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-20 10:45:59  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 257317

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste962904
user_idpuste1337092
fobject_idpuste257317
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste92908
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-20 10:45:59  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 257318

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste962905
user_idpuste1337092
fobject_idpuste257318
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste92908
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-20 10:45:59  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 257319

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste962906
user_idpuste1337092
fobject_idpuste257319
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste92908
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-20 10:45:59  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 257320

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste962907
user_idpuste1337092
fobject_idpuste257320
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste92908
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-20 10:45:59  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 257322

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste962908
user_idpuste1337092
fobject_idpuste257322
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste92908
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-20 10:45:59  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 257323

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste962909
user_idpuste1337092
fobject_idpuste257323
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste92908
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-20 10:45:59  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 257324

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste962910
user_idpuste1337092
fobject_idpuste257324
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste92908
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-20 10:45:59  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 257325

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste962911
user_idpuste1337092
fobject_idpuste257325
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste92908
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-20 10:45:59  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 257326

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste962912
user_idpuste1337092
fobject_idpuste257326
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste92908
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-20 10:45:59  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 257327

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste962913
user_idpuste1337092
fobject_idpuste257327
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste92908
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się