Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-05-29 15:30:41  Joanna Szteliga-Pomykała

Utworzono artykuł 90470 o nazwie 'Uchwała nr 4/2017 i 5/2017'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste90470
user_idpuste1337092
resource_idpuste811
namepusteUchwała nr 4/2017 i 5/2017
category_idpuste20972
language_idpuste1
shortpusteUchwała NR 4/2017 i Uchwała NR 5/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu z dnia 25 maja 2017 r.(...)
fullpuste

1)      Uchwała  NR 4/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Mielcu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu;

 

2)      Uchwała nr 5/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Mielcu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu.

 

publishfrompuste2017-05-29 00:00:00
_activepuste1
slugpusteuchwala-nr-4-2017-i-5-2017
2017-05-29 15:30:41  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole slug zmieniło wartość z 'uchwala-nr-4-2017-i-5-2017' na '90470_uchwala-nr-4-2017-i-5-2017'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
sluguchwala-nr-4-2017-i-5-201790470_uchwala-nr-4-2017-i-5-2017
2017-05-29 15:30:41  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 249673

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste934668
user_idpuste1337092
fobject_idpuste249673
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste90470
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-05-29 15:30:41  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 249674

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste934669
user_idpuste1337092
fobject_idpuste249674
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste90470
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się