Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-01-18 08:42:37  Joanna Szteliga-Pomykała

Utworzono artykuł 75687 o nazwie 'Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu 2017 r'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste75687
user_idpuste1337092
resource_idpuste811
namepusteUchwały Rady Miejskiej w Mielcu 2017 r
category_idpuste11533
language_idpuste1
shortpusteUchwały Rady Miejskiej w Mielcu 2017 r
fullpuste

Zbiór uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis
prawomiejscowe.pl

publishfrompuste2017-01-18 00:00:00
_activepuste1
slugpusteuchwaly-rady-miejskiej-w-mielcu-2017-r
2017-02-10 08:53:16  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zbi&oacute;r uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis</strong><br /> <a href="http://prawomiejscowe.pl/institution/18586/collection/77085"><strong>prawomiejscowe.pl</strong></a></span></p> </div> ' na '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <p> <span style="TEXT-TRANSFORM: uppercase"><font face="Times New Roman" style="FONT-SIZE: 11pt"><strong>Uchwała Nr XXX/304/2017 Rady Miejskiej w Mielcu </strong></font></span><font face="Times New Roman"><font style="FONT-SIZE: 11pt">z dnia 9 lutego 2017 r. </font></font><font face="Times New Roman"><font style="FONT-SIZE: 11pt"><strong>w sprawie projektu dostosowania sieci szk&oacute;ł podstawowych i gimnazj&oacute;w do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe&rdquo; - w załączniku. </strong></font></font></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zbi&oacute;r uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis</strong><br /> <a href="http://prawomiejscowe.pl/institution/18586/collection/77085"><strong>prawomiejscowe.pl</strong></a></span></p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zbiór uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis
prawomiejscowe.pl

Uchwała Nr XXX/304/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe” - w załączniku.

 

 

Zbiór uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis
prawomiejscowe.pl

2017-10-12 12:21:14  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <p> <span style="TEXT-TRANSFORM: uppercase"><font face="Times New Roman" style="FONT-SIZE: 11pt"><strong>Uchwała Nr XXX/304/2017 Rady Miejskiej w Mielcu </strong></font></span><font face="Times New Roman"><font style="FONT-SIZE: 11pt">z dnia 9 lutego 2017 r. </font></font><font face="Times New Roman"><font style="FONT-SIZE: 11pt"><strong>w sprawie projektu dostosowania sieci szk&oacute;ł podstawowych i gimnazj&oacute;w do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe&rdquo; - w załączniku. </strong></font></font></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zbi&oacute;r uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis</strong><br /> <a href="http://prawomiejscowe.pl/institution/18586/collection/77085"><strong>prawomiejscowe.pl</strong></a></span></p> </div> ' na '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <p> <span style="TEXT-TRANSFORM: uppercase"><font face="Times New Roman" style="FONT-SIZE: 11pt"><strong>Uchwała Nr XXX/304/2017 Rady Miejskiej w Mielcu </strong></font></span><font face="Times New Roman"><font style="FONT-SIZE: 11pt">z dnia 9 lutego 2017 r. </font></font><font face="Times New Roman"><font style="FONT-SIZE: 11pt"><strong>w sprawie projektu dostosowania sieci szk&oacute;ł podstawowych i gimnazj&oacute;w do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe&rdquo; - w załączniku. </strong></font></font></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1.125em;"><strong>Zbi&oacute;r uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis</strong><br /> <a href="http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwMielcu/tabBrowser/bags//921/Zbi%C3%B3r-uchwa%C5%82-Rady-Miejskiej-w-Mielcu"><strong>prawomiejscowe.pl</strong></a></span></p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Uchwała Nr XXX/304/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe” - w załączniku.

 

 

Zbiór uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis
prawomiejscowe.pl

Uchwała Nr XXX/304/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe” - w załączniku.

 

 

Zbiór uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis
prawomiejscowe.pl

2017-10-12 12:21:14  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 214059

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128484
user_idpuste1337092
fobject_idpuste214059
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste75687
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się