Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-04-26 11:58:40  Joanna Szteliga-Pomykała

Utworzono artykuł 50315 o nazwie 'Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2015'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste50315
user_idpuste1337092
resource_idpuste811
namepusteUchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2015
category_idpuste11533
language_idpuste1
shortpusteUchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2015
fullpuste

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2015

publishfrompuste2016-04-26 00:00:00
_activepuste1
slugpusteuchwaly-rady-miejskiej-w-mielcu-z-roku-2015
2016-04-26 12:09:37  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<p> Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2015</p> ' na '<p> <strong>Zbi&oacute;r uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis</strong> <a href="http://prawomiejscowe.pl/institution/18586/collection/77085"><strong>prawomiejscowe.pl</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2015</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2015

Zbiór uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis prawomiejscowe.pl

 

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2015

2016-05-19 11:17:51  Joanna Szteliga-Pomykała
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-05-20 12:17:48  Joanna Szteliga-Pomykała
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-01-09 15:49:27  Damian Małek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-10-12 12:26:35  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Zbi&oacute;r uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis</strong> <a href="http://prawomiejscowe.pl/institution/18586/collection/77085"><strong>prawomiejscowe.pl</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2015</p> ' na '<p> <strong>Zbi&oacute;r uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis</strong> <a href="https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwMielcu/tabBrowser/bags//921/Zbi%C3%B3r-uchwa%C5%82-Rady-Miejskiej-w-Mielcu"><strong>prawomiejscowe.pl</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2015</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zbiór uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis prawomiejscowe.pl

 

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2015

Zbiór uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis prawomiejscowe.pl

 

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2015

2017-10-12 12:26:35  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127767

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128487
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127767
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50315
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:26:35  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127768

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128488
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127768
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50315
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:26:35  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127769

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128489
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127769
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50315
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:26:35  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127770

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128490
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127770
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50315
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:26:35  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127771

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128491
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127771
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50315
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:26:35  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127772

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128492
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127772
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50315
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:26:35  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127773

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128493
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127773
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50315
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:26:35  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127774

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128494
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127774
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50315
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:26:35  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127775

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128495
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127775
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50315
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:26:35  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127776

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128496
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127776
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50315
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:26:35  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127777

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128497
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127777
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50315
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:26:35  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127778

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128498
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127778
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50315
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:26:35  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127779

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128499
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127779
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50315
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:26:35  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127780

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128500
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127780
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50315
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się