Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-04-26 11:56:28  Joanna Szteliga-Pomykała

Utworzono artykuł 50310 o nazwie 'Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2014'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste50310
user_idpuste1337092
resource_idpuste811
namepusteUchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2014
category_idpuste11533
language_idpuste1
shortpusteUchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2014
fullpuste

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2014

publishfrompuste2016-04-26 00:00:00
_activepuste1
slugpusteuchwaly-rady-miejskiej-w-mielcu-z-roku-2014
2016-04-26 12:09:54  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<p> Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2014</p> ' na '<p> <strong>Zbi&oacute;r uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis</strong> <a href="http://prawomiejscowe.pl/institution/18586/collection/77085"><strong>prawomiejscowe.pl</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2014</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2014

Zbiór uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis prawomiejscowe.pl

 

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2014

2016-05-19 12:15:49  Joanna Szteliga-Pomykała
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-05-20 12:18:42  Joanna Szteliga-Pomykała
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-01-09 15:47:36  Damian Małek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-10-12 12:27:14  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Zbi&oacute;r uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis</strong> <a href="http://prawomiejscowe.pl/institution/18586/collection/77085"><strong>prawomiejscowe.pl</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2014</p> ' na '<p> <strong>Zbi&oacute;r uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis</strong> <a href="https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwMielcu/tabBrowser/bags//921/Zbi%C3%B3r-uchwa%C5%82-Rady-Miejskiej-w-Mielcu"><strong>prawomiejscowe.pl</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2014</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zbiór uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis prawomiejscowe.pl

 

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2014

Zbiór uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis prawomiejscowe.pl

 

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2014

2017-10-12 12:27:14  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127734

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128517
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127734
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50310
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:27:14  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127735

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128518
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127735
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50310
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:27:14  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127736

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128519
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127736
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50310
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:27:14  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127737

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128520
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127737
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50310
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:27:14  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127738

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128521
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127738
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50310
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:27:14  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127739

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128522
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127739
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50310
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:27:14  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127740

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128523
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127740
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50310
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:27:14  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127741

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128524
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127741
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50310
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:27:14  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127742

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128525
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127742
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50310
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:27:14  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127743

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128526
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127743
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50310
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:27:14  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127744

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128527
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127744
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50310
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:27:14  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127745

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128528
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127745
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50310
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:27:14  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127746

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128529
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127746
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50310
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:27:14  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127747

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128530
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127747
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50310
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się