Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-04-26 11:54:25  Joanna Szteliga-Pomykała

Utworzono artykuł 50306 o nazwie 'Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2013'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste50306
user_idpuste1337092
resource_idpuste811
namepusteUchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2013
category_idpuste11533
language_idpuste1
shortpusteUchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2013
fullpuste

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2013

publishfrompuste2016-04-26 00:00:00
_activepuste1
slugpusteuchwaly-rady-miejskiej-w-mielcu-z-roku-2013
2016-04-26 12:10:13  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<p> Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2013</p> ' na '<p> <strong>Zbi&oacute;r uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis</strong> <a href="http://prawomiejscowe.pl/institution/18586/collection/77085"><strong>prawomiejscowe.pl</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2013</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2013

Zbiór uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis prawomiejscowe.pl

 

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2013

2016-05-19 13:02:00  Joanna Szteliga-Pomykała
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-01-09 15:44:05  Damian Małek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-10-12 12:27:43  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Zbi&oacute;r uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis</strong> <a href="http://prawomiejscowe.pl/institution/18586/collection/77085"><strong>prawomiejscowe.pl</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2013</p> ' na '<p> <strong>Zbi&oacute;r uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis</strong> <a href="https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwMielcu/tabBrowser/bags//921/Zbi%C3%B3r-uchwa%C5%82-Rady-Miejskiej-w-Mielcu"><strong>prawomiejscowe.pl</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2013</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zbiór uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis prawomiejscowe.pl

 

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2013

Zbiór uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis prawomiejscowe.pl

 

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2013

2017-10-12 12:27:43  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127716

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128545
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127716
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50306
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:27:43  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127717

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128546
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127717
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50306
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:27:43  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127718

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128547
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127718
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50306
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:27:43  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127719

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128548
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127719
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50306
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:27:43  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127720

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128549
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127720
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50306
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:27:43  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127721

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128550
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127721
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50306
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:27:43  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127722

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128551
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127722
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50306
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:27:43  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127723

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128552
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127723
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50306
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:27:43  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127724

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128553
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127724
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50306
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:27:43  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127726

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128554
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127726
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50306
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:27:43  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127727

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128555
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127727
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50306
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:27:43  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127728

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128556
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127728
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50306
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:27:43  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127729

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128557
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127729
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50306
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:27:43  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127730

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128558
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127730
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50306
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się