Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-04-26 11:51:19  Joanna Szteliga-Pomykała

Utworzono artykuł 50301 o nazwie 'Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2012'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste50301
user_idpuste1337092
resource_idpuste811
namepusteUchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2012
category_idpuste11533
language_idpuste1
shortpusteUchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2012
fullpuste

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2012

publishfrompuste2016-04-26 00:00:00
_activepuste1
slugpusteuchwaly-rady-miejskiej-w-mielcu-z-roku-2012
2016-04-26 12:10:33  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<p> Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2012</p> ' na '<p> <strong>Zbi&oacute;r uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis</strong> <a href="http://prawomiejscowe.pl/institution/18586/collection/77085"><strong>prawomiejscowe.pl</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2012</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2012

Zbiór uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis prawomiejscowe.pl

 

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2012

2016-05-19 13:26:00  Joanna Szteliga-Pomykała
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-01-09 15:42:14  Damian Małek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-10-12 12:28:08  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Zbi&oacute;r uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis</strong> <a href="http://prawomiejscowe.pl/institution/18586/collection/77085"><strong>prawomiejscowe.pl</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2012</p> ' na '<p> <strong>Zbi&oacute;r uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis</strong> <a href="https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwMielcu/tabBrowser/bags//921/Zbi%C3%B3r-uchwa%C5%82-Rady-Miejskiej-w-Mielcu"><strong>prawomiejscowe.pl</strong></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2012</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zbiór uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis prawomiejscowe.pl

 

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2012

Zbiór uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis prawomiejscowe.pl

 

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2012

2017-10-12 12:28:08  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127701

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128560
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127701
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50301
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:28:08  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127702

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128561
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127702
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50301
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:28:08  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127703

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128562
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127703
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50301
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:28:08  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127704

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128563
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127704
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50301
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:28:08  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127705

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128564
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127705
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50301
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:28:08  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127706

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128565
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127706
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50301
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:28:08  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127708

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128566
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127708
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50301
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:28:08  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127709

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128567
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127709
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50301
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:28:08  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127710

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128568
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127710
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50301
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:28:08  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127711

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128569
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127711
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50301
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:28:08  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127712

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128570
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127712
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50301
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:28:08  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127713

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128571
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127713
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50301
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-12 12:28:08  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 127714

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1128572
user_idpuste1337092
fobject_idpuste127714
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50301
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się