Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-04-26 11:48:35  Joanna Szteliga-Pomykała

Utworzono artykuł 50296 o nazwie 'Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2011'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste50296
user_idpuste1337092
resource_idpuste811
namepusteUchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2011
category_idpuste11533
language_idpuste1
shortpusteUchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2011
fullpuste

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2011

publishfrompuste2016-04-26 00:00:00
_activepuste1
slugpusteuchwaly-rady-miejskiej-w-mielcu-z-roku-2011
2016-05-20 12:16:48  Joanna Szteliga-Pomykała
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-01-09 14:36:29  Damian Małek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-01-09 14:36:29  Damian Małek

Załączono plik 127572

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste743227
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127572
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 14:36:29  Damian Małek

Załączono plik 127573

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste743228
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127573
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 14:36:29  Damian Małek

Załączono plik 127574

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste743229
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127574
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 14:36:29  Damian Małek

Załączono plik 127575

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste743230
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127575
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 14:36:29  Damian Małek

Załączono plik 127576

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste743231
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127576
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 14:36:29  Damian Małek

Załączono plik 127580

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste743232
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127580
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 14:36:29  Damian Małek

Załączono plik 127581

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste743233
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127581
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 14:36:29  Damian Małek

Załączono plik 127582

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste743234
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127582
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 14:36:29  Damian Małek

Załączono plik 127583

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste743235
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127583
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 14:36:29  Damian Małek

Załączono plik 127584

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste743236
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127584
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 14:36:29  Damian Małek

Załączono plik 127585

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste743237
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127585
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 14:36:29  Damian Małek

Załączono plik 127586

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste743238
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127586
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 14:36:29  Damian Małek

Załączono plik 127587

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste743239
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127587
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 14:36:29  Damian Małek

Załączono plik 127588

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste743240
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127588
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 14:36:29  Damian Małek

Załączono plik 127589

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste743241
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127589
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 14:36:29  Damian Małek

Załączono plik 127590

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste743242
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127590
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 14:36:30  Damian Małek

Załączono plik 127591

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste743243
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127591
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50296
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się