Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-04-26 11:34:16  Joanna Szteliga-Pomykała

Utworzono artykuł 50274 o nazwie 'Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2010'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste50274
user_idpuste1337092
resource_idpuste811
namepusteUchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2010
category_idpuste11533
language_idpuste1
shortpusteUchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2010
fullpuste

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2010

publishfrompuste2016-04-26 00:00:00
_activepuste1
slugpusteuchwaly-rady-miejskiej-w-mielcu-z-roku-2010
2016-05-23 12:22:58  Joanna Szteliga-Pomykała
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-01-09 12:50:22  Damian Małek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-01-09 12:50:22  Damian Małek

Załączono plik 127399

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste742874
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127399
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50274
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 12:50:22  Damian Małek

Załączono plik 127400

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste742875
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127400
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50274
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 12:50:22  Damian Małek

Załączono plik 127401

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste742876
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127401
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50274
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 12:50:22  Damian Małek

Załączono plik 127402

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste742877
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127402
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50274
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 12:50:22  Damian Małek

Załączono plik 127403

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste742878
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127403
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50274
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 12:50:22  Damian Małek

Załączono plik 127404

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste742879
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127404
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50274
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 12:50:22  Damian Małek

Załączono plik 127405

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste742880
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127405
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50274
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 12:50:22  Damian Małek

Załączono plik 127406

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste742881
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127406
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50274
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 12:50:22  Damian Małek

Załączono plik 127407

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste742882
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127407
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50274
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 12:50:22  Damian Małek

Załączono plik 127408

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste742883
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127408
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50274
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 12:50:22  Damian Małek

Załączono plik 127409

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste742884
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127409
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50274
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 12:50:22  Damian Małek

Załączono plik 127410

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste742885
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127410
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50274
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 12:50:22  Damian Małek

Załączono plik 127411

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste742886
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127411
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50274
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 12:50:22  Damian Małek

Załączono plik 127412

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste742887
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127412
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50274
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 12:50:22  Damian Małek

Załączono plik 127413

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste742888
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127413
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50274
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 12:50:22  Damian Małek

Załączono plik 127414

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste742889
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127414
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50274
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-01-09 12:50:22  Damian Małek

Załączono plik 127415

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste742890
user_idpuste1319803
fobject_idpuste127415
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste50274
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się