Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-03-31 10:28:01  Joanna Szteliga-Pomykała

Utworzono artykuł 44048 o nazwie 'Rejestr Instytucji Kultury'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste44048
user_idpuste1337092
resource_idpuste811
namepusteRejestr Instytucji Kultury
category_idpuste201
language_idpuste1
shortpusteRejestr Instytucji Kultury
fullpuste

Rejestr Instytucji Kultury - załącznik

publishfrompuste2016-03-31 00:00:00
_activepuste1
slugpusterejestr-instytucji-kultury
2016-03-31 12:49:45  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<p> Rejestr Instytucji Kultury - załącznik</p> ' na '<div class="aktualnosci_data"> 2012-05-21</div> <div class="aktualnosci_tytul"> Informacja o&nbsp;rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w&nbsp;nim zawartych.</div> <p style="text-align: center;"> <strong>Informacja</strong><br /> <strong>o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w&nbsp;nim zawartych</strong></p> <table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%;"> <colgroup> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr> <td> Nazwa</td> <td style="text-align: center;" valign="top"> <strong>Rejestr instytucji kultury</strong></td> </tr> <tr> <td> Opis</td> <td valign="top"> Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w&nbsp;oparciu o&nbsp;ustawę z&nbsp;dnia 25 października 1991 r. o&nbsp;organizowaniu i&nbsp;prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z&nbsp;2012, poz. 406 z&nbsp;p&oacute;źn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury&nbsp;i Dziedzictwa Narodowego z&nbsp;dnia 26 stycznia 2012 r. w&nbsp;sprawie sposobu prowadzenia i&nbsp;udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z&nbsp;dnia 20 lutego 2012 r., poz. 189)</td> </tr> <tr> <td> Miejsce udostępnienia</td> <td valign="top"> Wydział Organizacyjno-Administracyjny &ndash; I&nbsp;piętro, pok. nr 15</td> </tr> <tr> <td> Informacja</td> <td valign="top"> tel. 17 788 85 10<br /> fax 17 788 85 11</td> </tr> <tr valign="top"> <td> Spos&oacute;b udostępnienia</td> <td> <ol> <li> Udostępnienie danych zawartych w&nbsp;rejestrze odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej - <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/" target="_blank">http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/</a></li> <li> Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w&nbsp;godzinach pracy Urzędu, tj. od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>,<br /> akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.</li> <li> Odpis z&nbsp;rejestru instytucji kultury udostępniany jest na wniosek.</li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rejestr Instytucji Kultury - załącznik</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Rejestr Instytucji Kultury - załącznik

2012-05-21
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych.

Informacja
o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych

Nazwa Rejestr instytucji kultury
Opis Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 406 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z dnia 20 lutego 2012 r., poz. 189)
Miejsce udostępnienia Wydział Organizacyjno-Administracyjny – I piętro, pok. nr 15
Informacja tel. 17 788 85 10
fax 17 788 85 11
Sposób udostępnienia
 1. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej - http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/
 2. Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 730 do 1530,
  akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 3. Odpis z rejestru instytucji kultury udostępniany jest na wniosek.

 

Rejestr Instytucji Kultury - załącznik

2016-03-31 12:52:57  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<div class="aktualnosci_data"> 2012-05-21</div> <div class="aktualnosci_tytul"> Informacja o&nbsp;rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w&nbsp;nim zawartych.</div> <p style="text-align: center;"> <strong>Informacja</strong><br /> <strong>o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w&nbsp;nim zawartych</strong></p> <table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%;"> <colgroup> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr> <td> Nazwa</td> <td style="text-align: center;" valign="top"> <strong>Rejestr instytucji kultury</strong></td> </tr> <tr> <td> Opis</td> <td valign="top"> Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w&nbsp;oparciu o&nbsp;ustawę z&nbsp;dnia 25 października 1991 r. o&nbsp;organizowaniu i&nbsp;prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z&nbsp;2012, poz. 406 z&nbsp;p&oacute;źn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury&nbsp;i Dziedzictwa Narodowego z&nbsp;dnia 26 stycznia 2012 r. w&nbsp;sprawie sposobu prowadzenia i&nbsp;udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z&nbsp;dnia 20 lutego 2012 r., poz. 189)</td> </tr> <tr> <td> Miejsce udostępnienia</td> <td valign="top"> Wydział Organizacyjno-Administracyjny &ndash; I&nbsp;piętro, pok. nr 15</td> </tr> <tr> <td> Informacja</td> <td valign="top"> tel. 17 788 85 10<br /> fax 17 788 85 11</td> </tr> <tr valign="top"> <td> Spos&oacute;b udostępnienia</td> <td> <ol> <li> Udostępnienie danych zawartych w&nbsp;rejestrze odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej - <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/" target="_blank">http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/</a></li> <li> Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w&nbsp;godzinach pracy Urzędu, tj. od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>,<br /> akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.</li> <li> Odpis z&nbsp;rejestru instytucji kultury udostępniany jest na wniosek.</li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rejestr Instytucji Kultury - załącznik</strong></p> ' na '<div class="aktualnosci_data"> 2012-05-21</div> <div class="aktualnosci_tytul"> Informacja o&nbsp;rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w&nbsp;nim zawartych.</div> <p style="text-align: center;"> <strong>Informacja</strong><br /> <strong>o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w&nbsp;nim zawartych</strong></p> <table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%;"> <colgroup> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr> <td> Nazwa</td> <td style="text-align: center;" valign="top"> <strong>Rejestr instytucji kultury</strong></td> </tr> <tr> <td> Opis</td> <td valign="top"> Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w&nbsp;oparciu o&nbsp;ustawę z&nbsp;dnia 25 października 1991 r. o&nbsp;organizowaniu i&nbsp;prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z&nbsp;2012, poz. 406 z&nbsp;p&oacute;źn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury&nbsp;i Dziedzictwa Narodowego z&nbsp;dnia 26 stycznia 2012 r. w&nbsp;sprawie sposobu prowadzenia i&nbsp;udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z&nbsp;dnia 20 lutego 2012 r., poz. 189)</td> </tr> <tr> <td> Miejsce udostępnienia</td> <td valign="top"> Wydział Organizacyjno-Administracyjny &ndash; I&nbsp;piętro, pok. nr 15</td> </tr> <tr> <td> Informacja</td> <td valign="top"> tel. 17 788 85 10<br /> fax 17 788 85 11</td> </tr> <tr valign="top"> <td> Spos&oacute;b udostępnienia</td> <td> <ol> <li> Udostępnienie danych zawartych w&nbsp;rejestrze odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej - <strong><a href="http://mielec.bip.gov.pl/" target="_blank"><strong>http://mielec.bip.gov.pl/</strong></a></strong></li> <li> Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w&nbsp;godzinach pracy Urzędu, tj. od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>,<br /> akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.</li> <li> Odpis z&nbsp;rejestru instytucji kultury udostępniany jest na wniosek.</li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rejestr Instytucji Kultury - załącznik</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
2012-05-21
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych.

Informacja
o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych

Nazwa Rejestr instytucji kultury
Opis Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 406 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z dnia 20 lutego 2012 r., poz. 189)
Miejsce udostępnienia Wydział Organizacyjno-Administracyjny – I piętro, pok. nr 15
Informacja tel. 17 788 85 10
fax 17 788 85 11
Sposób udostępnienia
 1. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej - http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=mielec/
 2. Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 730 do 1530,
  akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 3. Odpis z rejestru instytucji kultury udostępniany jest na wniosek.

 

Rejestr Instytucji Kultury - załącznik

2012-05-21
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych.

Informacja
o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych

Nazwa Rejestr instytucji kultury
Opis Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 406 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z dnia 20 lutego 2012 r., poz. 189)
Miejsce udostępnienia Wydział Organizacyjno-Administracyjny – I piętro, pok. nr 15
Informacja tel. 17 788 85 10
fax 17 788 85 11
Sposób udostępnienia
 1. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej - http://mielec.bip.gov.pl/
 2. Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 730 do 1530,
  akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 3. Odpis z rejestru instytucji kultury udostępniany jest na wniosek.

 

Rejestr Instytucji Kultury - załącznik

2016-03-31 12:56:06  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<div class="aktualnosci_data"> 2012-05-21</div> <div class="aktualnosci_tytul"> Informacja o&nbsp;rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w&nbsp;nim zawartych.</div> <p style="text-align: center;"> <strong>Informacja</strong><br /> <strong>o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w&nbsp;nim zawartych</strong></p> <table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%;"> <colgroup> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr> <td> Nazwa</td> <td style="text-align: center;" valign="top"> <strong>Rejestr instytucji kultury</strong></td> </tr> <tr> <td> Opis</td> <td valign="top"> Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w&nbsp;oparciu o&nbsp;ustawę z&nbsp;dnia 25 października 1991 r. o&nbsp;organizowaniu i&nbsp;prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z&nbsp;2012, poz. 406 z&nbsp;p&oacute;źn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury&nbsp;i Dziedzictwa Narodowego z&nbsp;dnia 26 stycznia 2012 r. w&nbsp;sprawie sposobu prowadzenia i&nbsp;udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z&nbsp;dnia 20 lutego 2012 r., poz. 189)</td> </tr> <tr> <td> Miejsce udostępnienia</td> <td valign="top"> Wydział Organizacyjno-Administracyjny &ndash; I&nbsp;piętro, pok. nr 15</td> </tr> <tr> <td> Informacja</td> <td valign="top"> tel. 17 788 85 10<br /> fax 17 788 85 11</td> </tr> <tr valign="top"> <td> Spos&oacute;b udostępnienia</td> <td> <ol> <li> Udostępnienie danych zawartych w&nbsp;rejestrze odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej - <strong><a href="http://mielec.bip.gov.pl/" target="_blank"><strong>http://mielec.bip.gov.pl/</strong></a></strong></li> <li> Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w&nbsp;godzinach pracy Urzędu, tj. od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>,<br /> akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.</li> <li> Odpis z&nbsp;rejestru instytucji kultury udostępniany jest na wniosek.</li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rejestr Instytucji Kultury - załącznik</strong></p> ' na '<div class="aktualnosci_data"> 2012-05-21</div> <div class="aktualnosci_tytul"> Informacja o&nbsp;rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w&nbsp;nim zawartych.</div> <p style="text-align: center;"> <strong>Informacja</strong><br /> <strong>o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w&nbsp;nim zawartych</strong></p> <table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%;"> <colgroup> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr> <td> Nazwa</td> <td style="text-align: center;" valign="top"> <strong>Rejestr instytucji kultury</strong></td> </tr> <tr> <td> Opis</td> <td valign="top"> Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w&nbsp;oparciu o&nbsp;ustawę z&nbsp;dnia 25 października 1991 r. o&nbsp;organizowaniu i&nbsp;prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z&nbsp;2012, poz. 406 z&nbsp;p&oacute;źn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury&nbsp;i Dziedzictwa Narodowego z&nbsp;dnia 26 stycznia 2012 r. w&nbsp;sprawie sposobu prowadzenia i&nbsp;udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z&nbsp;dnia 20 lutego 2012 r., poz. 189)</td> </tr> <tr> <td> Miejsce udostępnienia</td> <td valign="top"> Wydział Organizacyjno-Administracyjny &ndash; I&nbsp;piętro, pok. nr 15</td> </tr> <tr> <td> Informacja</td> <td valign="top"> tel. 17 788 85 10<br /> fax 17 788 85 11</td> </tr> <tr valign="top"> <td> Spos&oacute;b udostępnienia</td> <td> <ol> <li> Udostępnienie danych zawartych w&nbsp;rejestrze odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej - <strong><a href="http://mielec.bip.gov.pl/" target="_blank"><strong>http://mielec.bip.gov.pl/</strong></a></strong></li> <li> Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w&nbsp;godzinach pracy Urzędu, tj.<br /> poniedziałek od 9<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup><br /> wtorek-piątek od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>,<br /> akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.</li> <li> Odpis z&nbsp;rejestru instytucji kultury udostępniany jest na wniosek.</li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rejestr Instytucji Kultury - załącznik</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
2012-05-21
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych.

Informacja
o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych

Nazwa Rejestr instytucji kultury
Opis Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 406 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z dnia 20 lutego 2012 r., poz. 189)
Miejsce udostępnienia Wydział Organizacyjno-Administracyjny – I piętro, pok. nr 15
Informacja tel. 17 788 85 10
fax 17 788 85 11
Sposób udostępnienia
 1. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej - http://mielec.bip.gov.pl/
 2. Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 730 do 1530,
  akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 3. Odpis z rejestru instytucji kultury udostępniany jest na wniosek.

 

Rejestr Instytucji Kultury - załącznik

2012-05-21
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych.

Informacja
o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych

Nazwa Rejestr instytucji kultury
Opis Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 406 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z dnia 20 lutego 2012 r., poz. 189)
Miejsce udostępnienia Wydział Organizacyjno-Administracyjny – I piętro, pok. nr 15
Informacja tel. 17 788 85 10
fax 17 788 85 11
Sposób udostępnienia
 1. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej - http://mielec.bip.gov.pl/
 2. Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w godzinach pracy Urzędu, tj.
  poniedziałek od 900 do 1700
  wtorek-piątek od 730 do 1530,
  akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 3. Odpis z rejestru instytucji kultury udostępniany jest na wniosek.

 

Rejestr Instytucji Kultury - załącznik

2017-09-14 09:26:45  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<div class="aktualnosci_data"> 2012-05-21</div> <div class="aktualnosci_tytul"> Informacja o&nbsp;rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w&nbsp;nim zawartych.</div> <p style="text-align: center;"> <strong>Informacja</strong><br /> <strong>o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w&nbsp;nim zawartych</strong></p> <table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%;"> <colgroup> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr> <td> Nazwa</td> <td style="text-align: center;" valign="top"> <strong>Rejestr instytucji kultury</strong></td> </tr> <tr> <td> Opis</td> <td valign="top"> Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w&nbsp;oparciu o&nbsp;ustawę z&nbsp;dnia 25 października 1991 r. o&nbsp;organizowaniu i&nbsp;prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z&nbsp;2012, poz. 406 z&nbsp;p&oacute;źn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury&nbsp;i Dziedzictwa Narodowego z&nbsp;dnia 26 stycznia 2012 r. w&nbsp;sprawie sposobu prowadzenia i&nbsp;udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z&nbsp;dnia 20 lutego 2012 r., poz. 189)</td> </tr> <tr> <td> Miejsce udostępnienia</td> <td valign="top"> Wydział Organizacyjno-Administracyjny &ndash; I&nbsp;piętro, pok. nr 15</td> </tr> <tr> <td> Informacja</td> <td valign="top"> tel. 17 788 85 10<br /> fax 17 788 85 11</td> </tr> <tr valign="top"> <td> Spos&oacute;b udostępnienia</td> <td> <ol> <li> Udostępnienie danych zawartych w&nbsp;rejestrze odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej - <strong><a href="http://mielec.bip.gov.pl/" target="_blank"><strong>http://mielec.bip.gov.pl/</strong></a></strong></li> <li> Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w&nbsp;godzinach pracy Urzędu, tj.<br /> poniedziałek od 9<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup><br /> wtorek-piątek od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>,<br /> akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.</li> <li> Odpis z&nbsp;rejestru instytucji kultury udostępniany jest na wniosek.</li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rejestr Instytucji Kultury - załącznik</strong></p> ' na '<div class="aktualnosci_data"> 2012-05-21</div> <div class="aktualnosci_tytul"> Informacja o&nbsp;rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w&nbsp;nim zawartych.</div> <p style="text-align: center;"> <strong>Informacja</strong><br /> <strong>o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w&nbsp;nim zawartych</strong></p> <table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%;"> <colgroup> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr> <td> Nazwa</td> <td style="text-align: center;" valign="top"> <strong>Rejestr instytucji kultury</strong></td> </tr> <tr> <td> Opis</td> <td valign="top"> Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w&nbsp;oparciu o&nbsp;ustawę z&nbsp;dnia 25 października 1991 r. o&nbsp;organizowaniu i&nbsp;prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z&nbsp;2017, poz. 862) oraz rozporządzenie Ministra Kultury&nbsp;i Dziedzictwa Narodowego z&nbsp;dnia 26 stycznia 2012 r. w&nbsp;sprawie sposobu prowadzenia i&nbsp;udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z&nbsp;dnia 20 lutego 2012 r., poz. 189)</td> </tr> <tr> <td> Miejsce udostępnienia</td> <td valign="top"> Wydział Organizacyjno-Administracyjny &ndash; I&nbsp;piętro, pok. nr 15</td> </tr> <tr> <td> Informacja</td> <td valign="top"> tel. 17 788 85 10<br /> fax 17 788 85 11</td> </tr> <tr valign="top"> <td> Spos&oacute;b udostępnienia</td> <td> <ol> <li> Udostępnienie danych zawartych w&nbsp;rejestrze odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej - <strong><a href="http://mielec.bip.gov.pl/" target="_blank"><strong>http://mielec.bip.gov.pl/</strong></a></strong></li> <li> Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w&nbsp;godzinach pracy Urzędu, tj.<br /> poniedziałek od 9<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup><br /> wtorek-piątek od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>,<br /> akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.</li> <li> Odpis z&nbsp;rejestru instytucji kultury udostępniany jest na wniosek.</li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rejestr Instytucji Kultury - załącznik</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
2012-05-21
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych.

Informacja
o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych

Nazwa Rejestr instytucji kultury
Opis Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 406 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z dnia 20 lutego 2012 r., poz. 189)
Miejsce udostępnienia Wydział Organizacyjno-Administracyjny – I piętro, pok. nr 15
Informacja tel. 17 788 85 10
fax 17 788 85 11
Sposób udostępnienia
 1. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej - http://mielec.bip.gov.pl/
 2. Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w godzinach pracy Urzędu, tj.
  poniedziałek od 900 do 1700
  wtorek-piątek od 730 do 1530,
  akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 3. Odpis z rejestru instytucji kultury udostępniany jest na wniosek.

 

Rejestr Instytucji Kultury - załącznik

2012-05-21
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych.

Informacja
o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych

Nazwa Rejestr instytucji kultury
Opis Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 862) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z dnia 20 lutego 2012 r., poz. 189)
Miejsce udostępnienia Wydział Organizacyjno-Administracyjny – I piętro, pok. nr 15
Informacja tel. 17 788 85 10
fax 17 788 85 11
Sposób udostępnienia
 1. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej - http://mielec.bip.gov.pl/
 2. Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w godzinach pracy Urzędu, tj.
  poniedziałek od 900 do 1700
  wtorek-piątek od 730 do 1530,
  akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 3. Odpis z rejestru instytucji kultury udostępniany jest na wniosek.

 

Rejestr Instytucji Kultury - załącznik

2019-02-20 14:12:47  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<div class="aktualnosci_data"> 2012-05-21</div> <div class="aktualnosci_tytul"> Informacja o&nbsp;rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w&nbsp;nim zawartych.</div> <p style="text-align: center;"> <strong>Informacja</strong><br /> <strong>o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w&nbsp;nim zawartych</strong></p> <table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%;"> <colgroup> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr> <td> Nazwa</td> <td style="text-align: center;" valign="top"> <strong>Rejestr instytucji kultury</strong></td> </tr> <tr> <td> Opis</td> <td valign="top"> Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w&nbsp;oparciu o&nbsp;ustawę z&nbsp;dnia 25 października 1991 r. o&nbsp;organizowaniu i&nbsp;prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z&nbsp;2017, poz. 862) oraz rozporządzenie Ministra Kultury&nbsp;i Dziedzictwa Narodowego z&nbsp;dnia 26 stycznia 2012 r. w&nbsp;sprawie sposobu prowadzenia i&nbsp;udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z&nbsp;dnia 20 lutego 2012 r., poz. 189)</td> </tr> <tr> <td> Miejsce udostępnienia</td> <td valign="top"> Wydział Organizacyjno-Administracyjny &ndash; I&nbsp;piętro, pok. nr 15</td> </tr> <tr> <td> Informacja</td> <td valign="top"> tel. 17 788 85 10<br /> fax 17 788 85 11</td> </tr> <tr valign="top"> <td> Spos&oacute;b udostępnienia</td> <td> <ol> <li> Udostępnienie danych zawartych w&nbsp;rejestrze odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej - <strong><a href="http://mielec.bip.gov.pl/" target="_blank"><strong>http://mielec.bip.gov.pl/</strong></a></strong></li> <li> Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w&nbsp;godzinach pracy Urzędu, tj.<br /> poniedziałek od 9<sup>00</sup> do 17<sup>00</sup><br /> wtorek-piątek od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>,<br /> akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.</li> <li> Odpis z&nbsp;rejestru instytucji kultury udostępniany jest na wniosek.</li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rejestr Instytucji Kultury - załącznik</strong></p> ' na '<div class="aktualnosci_data"> &nbsp;</div> <p style="text-align: center;"> <strong>Informacja</strong><br /> <strong>o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w&nbsp;nim zawartych</strong></p> <table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="width: 100%;"> <colgroup> <col /> <col /> </colgroup> <tbody> <tr> <td> Nazwa</td> <td style="text-align: center;" valign="top"> <strong>Rejestr instytucji kultury</strong></td> </tr> <tr> <td> Opis</td> <td valign="top"> Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w&nbsp;oparciu o&nbsp;ustawę z&nbsp;dnia 25 października 1991 r. o&nbsp;organizowaniu i&nbsp;prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.&nbsp; Dz. U. z&nbsp;2018, poz. 1983 z p&oacute;źn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury&nbsp;i Dziedzictwa Narodowego z&nbsp;dnia 26 stycznia 2012 r. w&nbsp;sprawie sposobu prowadzenia i&nbsp;udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. 2012 r., poz. 189)</td> </tr> <tr> <td> Miejsce udostępnienia</td> <td valign="top"> Wydział Organizacyjno-Administracyjny &ndash; I&nbsp;piętro, pok. nr 15</td> </tr> <tr> <td> Informacja</td> <td valign="top"> tel. 17 788 85 10<br /> fax 17 788 85 11</td> </tr> <tr valign="top"> <td> Spos&oacute;b udostępnienia</td> <td> <ol> <li> Udostępnienie danych zawartych w&nbsp;rejestrze odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej - <strong><a href="http://mielec.bip.gov.pl/" target="_blank"><strong>http://mielec.bip.gov.pl/</strong></a></strong></li> <li> Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w&nbsp;godzinach pracy Urzędu, tj.<br /> poniedziałek od 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup><br /> wtorek-piątek od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>,<br /> akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.</li> <li> Odpis z&nbsp;rejestru instytucji kultury udostępniany jest na wniosek.</li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rejestr Instytucji Kultury - załącznik</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
2012-05-21
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych.

Informacja
o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych

Nazwa Rejestr instytucji kultury
Opis Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 862) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z dnia 20 lutego 2012 r., poz. 189)
Miejsce udostępnienia Wydział Organizacyjno-Administracyjny – I piętro, pok. nr 15
Informacja tel. 17 788 85 10
fax 17 788 85 11
Sposób udostępnienia
 1. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej - http://mielec.bip.gov.pl/
 2. Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w godzinach pracy Urzędu, tj.
  poniedziałek od 900 do 1700
  wtorek-piątek od 730 do 1530,
  akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 3. Odpis z rejestru instytucji kultury udostępniany jest na wniosek.

 

Rejestr Instytucji Kultury - załącznik

 

Informacja
o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych

Nazwa Rejestr instytucji kultury
Opis Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.  Dz. U. z 2018, poz. 1983 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. 2012 r., poz. 189)
Miejsce udostępnienia Wydział Organizacyjno-Administracyjny – I piętro, pok. nr 15
Informacja tel. 17 788 85 10
fax 17 788 85 11
Sposób udostępnienia
 1. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej - http://mielec.bip.gov.pl/
 2. Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w godzinach pracy Urzędu, tj.
  poniedziałek od 800 do 1600
  wtorek-piątek od 730 do 1530,
  akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 3. Odpis z rejestru instytucji kultury udostępniany jest na wniosek.

 

Rejestr Instytucji Kultury - załącznik

2019-04-02 08:43:54  Joanna Szteliga-Pomykała
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-04-02 08:43:54  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 114619

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2057807
user_idpuste1337092
fobject_idpuste114619
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste44048
_attachmentpuste1
2019-04-02 08:43:54  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 531490

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2057808
user_idpuste1337092
fobject_idpuste531490
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste44048
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się