Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-03-30 09:24:33  Joanna Szteliga-Pomykała

Utworzono artykuł 43837 o nazwie 'Okręgi wyborcze'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste43837
user_idpuste1337092
resource_idpuste811
namepusteOkręgi wyborcze
category_idpuste12169
language_idpuste1
shortpusteOkręgi wyborcze
fullpuste
2014-08-08
Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 lipca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym...

Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 lipca 2014 r.
o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

2013-04-26
Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 kwietnia 2013 r.
o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

publishfrompuste2016-03-30 00:00:00
_activepuste1
slugpusteokregi-wyborcze
2016-03-30 09:46:40  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<div class="aktualnosci_tytul"> 2014-08-08</div> <div class="aktualnosci_tytul"> Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 18 lipca 2014&nbsp;r. o&nbsp;zmianie uchwały w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym...</div> <div class="aktualnosci_tresc"> <div class="tresc"> <p align="JUSTIFY"> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/1076.pdf">Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 18 lipca 2014&nbsp;r.</a><br /> o&nbsp;zmianie uchwały w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okręgu wyborczym.</p> <p align="JUSTIFY"> &nbsp;</p> <div class="aktualnosci_data"> 2013-04-26</div> <div class="aktualnosci_tytul"> Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 12 kwietnia 2013 r. o&nbsp;zmianie uchwały w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okręgu wyborczym</div> <div class="aktualnosci_tresc"> <div class="tresc"> <p> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/788.pdf" target="_blank">Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 12 kwietnia 2013 r. </a><br /> o zmianie uchwały w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okręgu wyborczym.</p> </div> </div> </div> </div> ' na '<div class="aktualnosci_tytul"> 2014-08-08</div> <div class="aktualnosci_tytul"> Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 18 lipca 2014&nbsp;r. o&nbsp;zmianie uchwały w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym...</div> <div class="aktualnosci_tresc"> <div class="tresc"> <p align="JUSTIFY"> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/1076.pdf">Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 18 lipca 2014&nbsp;r.</a><br /> o&nbsp;zmianie uchwały w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okręgu wyborczym.</p> <p align="JUSTIFY"> &nbsp;</p> <div class="aktualnosci_data"> 2013-04-26</div> <div class="aktualnosci_tytul"> Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 12 kwietnia 2013 r. o&nbsp;zmianie uchwały w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okręgu wyborczym</div> <div class="aktualnosci_tresc"> <div class="tresc"> <p> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/788.pdf" target="_blank">Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 12 kwietnia 2013 r. </a><br /> o zmianie uchwały w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okręgu wyborczym.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2013-01-16<br /> Uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 26 października 2012 r. w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okręgu.</p> <p> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/766.pdf">Uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 26 października 2012 r.</a></p> </div> </div> </div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
2014-08-08
Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 lipca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym...

Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 lipca 2014 r.
o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

2013-04-26
Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 kwietnia 2013 r.
o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

2014-08-08
Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 lipca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym...

Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 lipca 2014 r.
o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

2013-04-26
Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 kwietnia 2013 r.
o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

2013-01-16
Uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 października 2012 r.

2016-03-31 14:31:32  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<div class="aktualnosci_tytul"> 2014-08-08</div> <div class="aktualnosci_tytul"> Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 18 lipca 2014&nbsp;r. o&nbsp;zmianie uchwały w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym...</div> <div class="aktualnosci_tresc"> <div class="tresc"> <p align="JUSTIFY"> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/1076.pdf">Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 18 lipca 2014&nbsp;r.</a><br /> o&nbsp;zmianie uchwały w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okręgu wyborczym.</p> <p align="JUSTIFY"> &nbsp;</p> <div class="aktualnosci_data"> 2013-04-26</div> <div class="aktualnosci_tytul"> Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 12 kwietnia 2013 r. o&nbsp;zmianie uchwały w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okręgu wyborczym</div> <div class="aktualnosci_tresc"> <div class="tresc"> <p> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/788.pdf" target="_blank">Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 12 kwietnia 2013 r. </a><br /> o zmianie uchwały w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okręgu wyborczym.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2013-01-16<br /> Uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 26 października 2012 r. w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okręgu.</p> <p> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/766.pdf">Uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 26 października 2012 r.</a></p> </div> </div> </div> </div> ' na '<div class="aktualnosci_tytul"> Uchwała nr XIX/188/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 marca 2016 r. o zminie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okregu wyborczym.</div> <div class="aktualnosci_tytul"> <a href="http://prawomiejscowe.pl/institution/18586/legalact/161903/18586/htmlpreview">Uchwała nr XIX/188/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 marca 2016 r.</a></div> <div class="aktualnosci_tytul"> &nbsp;</div> <div class="aktualnosci_tytul"> &nbsp;</div> <div class="aktualnosci_tytul"> 2014-08-08</div> <div class="aktualnosci_tytul"> Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 18 lipca 2014&nbsp;r. o&nbsp;zmianie uchwały w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okregu wyborczym.</div> <div class="aktualnosci_tresc"> <div class="tresc"> <p align="JUSTIFY"> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/1076.pdf">Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 18 lipca 2014&nbsp;r.</a><br /> o&nbsp;zmianie uchwały w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okręgu wyborczym.</p> <p align="JUSTIFY"> &nbsp;</p> <div class="aktualnosci_data"> 2013-04-26</div> <div class="aktualnosci_tytul"> Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 12 kwietnia 2013 r. o&nbsp;zmianie uchwały w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okręgu wyborczym</div> <div class="aktualnosci_tresc"> <div class="tresc"> <p> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/788.pdf" target="_blank">Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 12 kwietnia 2013 r. </a><br /> o zmianie uchwały w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okręgu wyborczym.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2013-01-16<br /> Uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 26 października 2012 r. w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okręgu.</p> <p> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/766.pdf">Uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 26 października 2012 r.</a></p> </div> </div> </div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
2014-08-08
Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 lipca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym...

Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 lipca 2014 r.
o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

2013-04-26
Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 kwietnia 2013 r.
o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

2013-01-16
Uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 października 2012 r.

Uchwała nr XIX/188/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 marca 2016 r. o zminie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym.
 
 
2014-08-08
Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 lipca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym.

Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 lipca 2014 r.
o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

2013-04-26
Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 kwietnia 2013 r.
o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

2013-01-16
Uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 października 2012 r.

2017-07-06 14:56:35  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<div class="aktualnosci_tytul"> Uchwała nr XIX/188/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 marca 2016 r. o zminie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okregu wyborczym.</div> <div class="aktualnosci_tytul"> <a href="http://prawomiejscowe.pl/institution/18586/legalact/161903/18586/htmlpreview">Uchwała nr XIX/188/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 marca 2016 r.</a></div> <div class="aktualnosci_tytul"> &nbsp;</div> <div class="aktualnosci_tytul"> &nbsp;</div> <div class="aktualnosci_tytul"> 2014-08-08</div> <div class="aktualnosci_tytul"> Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 18 lipca 2014&nbsp;r. o&nbsp;zmianie uchwały w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okregu wyborczym.</div> <div class="aktualnosci_tresc"> <div class="tresc"> <p align="JUSTIFY"> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/1076.pdf">Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 18 lipca 2014&nbsp;r.</a><br /> o&nbsp;zmianie uchwały w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okręgu wyborczym.</p> <p align="JUSTIFY"> &nbsp;</p> <div class="aktualnosci_data"> 2013-04-26</div> <div class="aktualnosci_tytul"> Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 12 kwietnia 2013 r. o&nbsp;zmianie uchwały w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okręgu wyborczym</div> <div class="aktualnosci_tresc"> <div class="tresc"> <p> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/788.pdf" target="_blank">Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 12 kwietnia 2013 r. </a><br /> o zmianie uchwały w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okręgu wyborczym.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2013-01-16<br /> Uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 26 października 2012 r. w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okręgu.</p> <p> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/766.pdf">Uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 26 października 2012 r.</a></p> </div> </div> </div> </div> ' na '<div class="aktualnosci_tytul"> Uchwała nr XIX/188/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 marca 2016 r. o zminie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okregu wyborczym.</div> <div class="aktualnosci_tytul"> <a href="http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwMielcu/document/114062/Uchwa%C5%82a-XIX_188_2016">Uchwała nr XIX/188/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 marca 2016 r.</a></div> <div class="aktualnosci_tytul"> &nbsp;</div> <div class="aktualnosci_tytul"> &nbsp;</div> <div class="aktualnosci_tytul"> 2014-08-08</div> <div class="aktualnosci_tytul"> Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 18 lipca 2014&nbsp;r. o&nbsp;zmianie uchwały w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okregu wyborczym.</div> <div class="aktualnosci_tresc"> <div class="tresc"> <p align="JUSTIFY"> <a href="http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwMielcu/document/112125/Uchwa%C5%82a-XLI_366_2014">Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 18 lipca 2014&nbsp;r.</a><br /> o&nbsp;zmianie uchwały w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okręgu wyborczym.</p> <p align="JUSTIFY"> &nbsp;</p> <div class="aktualnosci_data"> 2013-04-26</div> <div class="aktualnosci_tytul"> Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 12 kwietnia 2013 r. o&nbsp;zmianie uchwały w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okręgu wyborczym</div> <div class="aktualnosci_tresc"> <div class="tresc"> <p> <a href="http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwMielcu/document/109744/Uchwa%C5%82a-XXX_259_2013">Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 12 kwietnia 2013 r. </a><br /> o zmianie uchwały w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okręgu wyborczym.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2013-01-16<br /> Uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 26 października 2012 r. w&nbsp;sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i&nbsp;numer&oacute;w oraz liczby radnych wybieranych w&nbsp;każdym okręgu.</p> <p> <a href="http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwMielcu/document/414803/Uchwa%C5%82a-XXVI_203_2012">Uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w&nbsp;Mielcu z&nbsp;dnia 26 października 2012 r.</a></p> </div> </div> </div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Uchwała nr XIX/188/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 marca 2016 r. o zminie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym.
 
 
2014-08-08
Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 lipca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym.

Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 lipca 2014 r.
o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

2013-04-26
Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 kwietnia 2013 r.
o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

2013-01-16
Uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 października 2012 r.

Uchwała nr XIX/188/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 marca 2016 r. o zminie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym.
 
 
2014-08-08
Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 lipca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym.

Uchwała nr XLI/366/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 lipca 2014 r.
o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

2013-04-26
Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 kwietnia 2013 r.
o zmianie uchwały w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

2013-01-16
Uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału miasta Mielca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 października 2012 r.

2018-03-19 09:38:44  Joanna Szteliga-Pomykała

Zmieniono nazwę z 'Okręgi wyborcze' na 'Kadencja 2014-2018 '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameOkręgi wyborczeKadencja 2014-2018
2018-03-19 09:38:45  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 114152

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1383622
user_idpuste1337092
fobject_idpuste114152
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste43837
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-03-19 09:38:45  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 114153

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1383623
user_idpuste1337092
fobject_idpuste114153
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste43837
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-03-19 09:38:45  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 114195

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1383624
user_idpuste1337092
fobject_idpuste114195
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste43837
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-03-19 09:38:45  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 114864

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1383625
user_idpuste1337092
fobject_idpuste114864
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste43837
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się