Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-03-09 09:04:45  Joanna Szteliga-Pomykała

Utworzono artykuł 40398 o nazwie 'Urząd Miejski w Mielcu'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste40398
user_idpuste1337092
resource_idpuste811
namepusteUrząd Miejski w Mielcu
category_idpuste183
language_idpuste1
shortpusteUrząd Miejski w Mielcu - struktura ogranizacyjna
fullpuste

Urząd Miejski w Mielcu

podstawa prawna:

publishfrompuste2016-03-09 00:00:00
_activepuste1
slugpusteurzad-miejski-w-mielcu
2020-07-06 13:19:03  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 226308

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3100897
user_idpuste1337092
fobject_idpuste226308
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste40398
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-03-09 09:04:45  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole slug zmieniło wartość z 'urzad-miejski-w-mielcu' na '40398_urzad-miejski-w-mielcu'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugurzad-miejski-w-mielcu40398_urzad-miejski-w-mielcu
2017-03-21 12:24:32  Joanna Szteliga-Pomykała
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-07-06 13:19:03  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<p> Urząd Miejski w Mielcu</p> <p> podstawa prawna:</p> <ul> <li> <a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/mielec/11.doc" target="_blank">art. 33 ust. 1, 2, 3 ustawy o&nbsp;samorządzie gminnym</a></li> <li> Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Mielcu (zał.)</li> </ul> ' na '<p> Urząd Miejski w Mielcu</p> <p> podstawa prawna:</p> <ul> <li> art. 33 ust. 1, 2, 3 ustawy o&nbsp;samorządzie gminnym</li> <li> Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Mielcu (zał.)</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Urząd Miejski w Mielcu

podstawa prawna:

Urząd Miejski w Mielcu

podstawa prawna:

  • art. 33 ust. 1, 2, 3 ustawy o samorządzie gminnym
  • Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Mielcu (zał.)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się