Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-03-08 08:53:46  Joanna Szteliga-Pomykała

Utworzono artykuł 40215 o nazwie 'Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2004'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste40215
user_idpuste1337092
resource_idpuste811
namepusteUchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2004
category_idpuste11533
language_idpuste1
shortpusteUchwały Rady Miejskiej w Mielcu z roku 2004
fullpuste

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu z 2004 roku

publishfrompuste2016-03-08 00:00:00
_activepuste1
slugpusteuchwaly-rady-miejskiej-w-mielcu-z-roku-2004
2016-03-09 11:25:35  Joanna Szteliga-Pomykała
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-03-09 12:07:00  Joanna Szteliga-Pomykała
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-03-09 12:52:58  Joanna Szteliga-Pomykała
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-03-09 12:59:49  Joanna Szteliga-Pomykała
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-03-16 11:57:39  Joanna Szteliga-Pomykała
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-10-19 15:36:14  Damian Małek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-10-25 14:41:36  Damian Małek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-10-25 14:41:36  Damian Małek

Załączono plik 105862

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste659624
user_idpuste1319803
fobject_idpuste105862
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste40215
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-10-25 14:41:36  Damian Małek

Załączono plik 105863

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste659625
user_idpuste1319803
fobject_idpuste105863
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste40215
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-10-25 14:41:36  Damian Małek

Załączono plik 105864

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste659626
user_idpuste1319803
fobject_idpuste105864
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste40215
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-10-25 14:41:36  Damian Małek

Załączono plik 105865

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste659627
user_idpuste1319803
fobject_idpuste105865
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste40215
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-10-25 14:41:36  Damian Małek

Załączono plik 105866

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste659628
user_idpuste1319803
fobject_idpuste105866
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste40215
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-10-25 14:41:36  Damian Małek

Załączono plik 105867

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste659629
user_idpuste1319803
fobject_idpuste105867
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste40215
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-10-25 14:41:36  Damian Małek

Załączono plik 105868

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste659630
user_idpuste1319803
fobject_idpuste105868
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste40215
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-10-25 14:41:36  Damian Małek

Załączono plik 105869

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste659631
user_idpuste1319803
fobject_idpuste105869
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste40215
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-10-25 14:41:36  Damian Małek

Załączono plik 105870

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste659632
user_idpuste1319803
fobject_idpuste105870
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste40215
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-10-25 14:41:36  Damian Małek

Załączono plik 105871

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste659633
user_idpuste1319803
fobject_idpuste105871
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste40215
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-10-25 14:41:36  Damian Małek

Załączono plik 105872

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste659634
user_idpuste1319803
fobject_idpuste105872
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste40215
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-10-25 14:41:37  Damian Małek

Załączono plik 105873

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste659635
user_idpuste1319803
fobject_idpuste105873
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste40215
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się