Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-02-18 12:40:36  Damian Małek

Utworzono artykuł 38867 o nazwie 'Oświadczenia majątkowe za rok 2014'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste38867
user_idpuste1319803
resource_idpuste811
namepusteOświadczenia majątkowe za rok 2014
category_idpuste207
language_idpuste1
shortpusteOświadczenia majątkowe za rok 2014 - Rada Miejska w Mielcu
fullpuste

Oświadczenia majątkowe za rok 2014 - Rada Miejska w Mielcu

publishfrompuste2016-02-18 00:00:00
_activepuste1
slugpusteoswiadczenia-majatkowe-za-rok-2014
2016-02-18 12:44:11  Damian Małek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-02-18 12:45:20  Damian Małek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-02-18 12:51:31  Damian Małek

Pole full zmieniło wartość z '<p> Oświadczenia majątkowe za rok 2014 - Rada Miejska w Mielcu</p> ' na '<p> Oświadczenia majątkowe za rok 2014 - Rada Miejska w Mielcu / kadencja 2014-2018</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Oświadczenia majątkowe za rok 2014 - Rada Miejska w Mielcu

Oświadczenia majątkowe za rok 2014 - Rada Miejska w Mielcu / kadencja 2014-2018

2016-06-09 12:36:21  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole category_id zmieniło wartość z '207' na '13926'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id20713926
2016-06-09 12:36:21  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 101401

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste524479
user_idpuste1337092
fobject_idpuste101401
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste38867
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-06-09 12:36:22  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 101402

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste524480
user_idpuste1337092
fobject_idpuste101402
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste38867
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-06-09 12:36:22  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 101403

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste524481
user_idpuste1337092
fobject_idpuste101403
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste38867
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-06-09 12:36:22  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 101404

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste524482
user_idpuste1337092
fobject_idpuste101404
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste38867
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-06-09 12:36:22  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 101405

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste524483
user_idpuste1337092
fobject_idpuste101405
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste38867
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-06-09 12:36:22  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 101406

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste524484
user_idpuste1337092
fobject_idpuste101406
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste38867
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-06-09 12:36:22  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 101407

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste524485
user_idpuste1337092
fobject_idpuste101407
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste38867
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-06-09 12:36:22  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 101408

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste524486
user_idpuste1337092
fobject_idpuste101408
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste38867
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-06-09 12:36:22  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 101409

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste524487
user_idpuste1337092
fobject_idpuste101409
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste38867
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-06-09 12:36:22  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 101410

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste524488
user_idpuste1337092
fobject_idpuste101410
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste38867
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-06-09 12:36:22  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 101411

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste524489
user_idpuste1337092
fobject_idpuste101411
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste38867
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-06-09 12:36:22  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 101412

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste524490
user_idpuste1337092
fobject_idpuste101412
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste38867
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-06-09 12:36:22  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 101413

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste524491
user_idpuste1337092
fobject_idpuste101413
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste38867
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-06-09 12:36:22  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 101414

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste524492
user_idpuste1337092
fobject_idpuste101414
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste38867
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-06-09 12:36:22  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 101415

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste524493
user_idpuste1337092
fobject_idpuste101415
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste38867
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się