Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-06-08 11:07:06  Aleksandra Skowron

Utworzono artykuł 333132 o nazwie 'Zarządzenie Nr 664/2020 Prezydenta Miasta Mielca '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste333132
user_idpuste2503171
resource_idpuste811
namepusteZarządzenie Nr 664/2020 Prezydenta Miasta Mielca
category_idpuste10803
language_idpuste1
shortpusteZarządzenie Nr 664/2020 Prezydenta Miasta Mielca
fullpuste

Zarządzenie Nr 664/2020 Prezydenta Miasta Mielca  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

publishfrompuste2020-06-08 00:00:00
_activepuste1
slugpustezarzadzenie-nr-664-2020-prezydenta-miasta-mielca
2020-06-08 11:07:55  Aleksandra Skowron

Pole category_id zmieniło wartość z '10803' na '11071'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1080311071
2020-06-08 11:08:27  Aleksandra Skowron

Pole short zmieniło wartość z 'Zarządzenie Nr 664/2020 Prezydenta Miasta Mielca ' na 'Zarządzenie Nr 664/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie '

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zarządzenie Nr 664/2020 Prezydenta Miasta Mielca&nbsp; w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie</p> ' na '<p> Zarządzenie Nr 664/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortZarządzenie Nr 664/2020 Prezydenta Miasta Mielca Zarządzenie Nr 664/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
full

Zarządzenie Nr 664/2020 Prezydenta Miasta Mielca  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Zarządzenie Nr 664/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

2020-06-08 11:11:13  Aleksandra Skowron
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-06-08 11:11:13  Aleksandra Skowron

Załączono plik 781862

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3025250
user_idpuste2503171
fobject_idpuste781862
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste333132
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się