Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-02-21 16:04:04  Izabela Piestrzyńska

Utworzono artykuł 303295 o nazwie 'Zarządzenie nr 544/2020 Prezydenta Miasta Mielca '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste303295
user_idpuste2500421
resource_idpuste811
namepusteZarządzenie nr 544/2020 Prezydenta Miasta Mielca
category_idpuste10803
language_idpuste1
shortpusteZarządzenie nr 544/2020 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
fullpuste

Zarządzenie nr 544/2020 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

 

publishfrompuste2020-02-21 00:00:00
_activepuste1
slugpustezarzadzenie-nr-544-2020-prezydenta-miasta-mielca
2020-02-25 08:33:34  Izabela Piestrzyńska

Pole category_id zmieniło wartość z '10803' na '17822'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1080317822
2020-02-25 08:33:34  Izabela Piestrzyńska

Załączono plik 721630

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2789812
user_idpuste2500421
fobject_idpuste721630
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste303295
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się