Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-13 14:35:06  65hg40qcwo 65hg40qcwo

Utworzono artykuł 263685 o nazwie 'Postanowienie Nr 386/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste263685
user_idpuste17544
resource_idpuste811
namepustePostanowienie Nr 386/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
category_idpuste43466
language_idpuste1
shortpustePostanowienie Nr 386/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 w mieście Mielec
fullpuste

Postanowienie Nr 386/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 w mieście Mielec.

publishfrompuste2019-10-13 00:00:00
_activepuste1
tagspustewybory
slugpustepostanowienie-nr-386-2019-komisarza-wyborczego-w-tarnobrzegu
2019-10-13 14:50:15  65hg40qcwo 65hg40qcwo

Pole short zmieniło wartość z 'Postanowienie Nr 386/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 w mieście Mielec ' na 'Postanowienie Nr 386/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 13 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 w mieście Mielec '

Pole full zmieniło wartość z '<p> Postanowienie Nr 386/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 w mieście Mielec.</p> ' na '<p> Postanowienie Nr 386/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 13 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 w mieście Mielec.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortPostanowienie Nr 386/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 w mieście Mielec Postanowienie Nr 386/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 13 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 w mieście Mielec
full

Postanowienie Nr 386/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 w mieście Mielec.

Postanowienie Nr 386/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 13 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 w mieście Mielec.

2019-10-17 10:35:39  Izabela Piestrzyńska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-10-17 10:35:39  Izabela Piestrzyńska

Załączono plik 641960

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2478381
user_idpuste2500421
fobject_idpuste641960
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste263685
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się