Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-08-30 11:02:33  Joanna Szteliga-Pomykała

Utworzono artykuł 252386 o nazwie 'OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 148'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste252386
user_idpuste1337092
resource_idpuste811
namepusteOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 148
category_idpuste11198
language_idpuste1
shortpusteOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 148
fullpuste

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 148

publishfrompuste2019-08-30 00:00:00
_activepuste1
slugpusteostrzezenia-meteorologiczne-zbiorczo-nr-148
2019-08-30 11:02:33  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 618860

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2369052
user_idpuste1337092
fobject_idpuste618860
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste252386
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się