Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-07-18 10:03:36  Joanna Szteliga-Pomykała

Utworzono artykuł 241897 o nazwie 'Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste241897
user_idpuste1337092
resource_idpuste811
namepusteOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
category_idpuste12234
language_idpuste1
shortpustekonsultant ds. systemów teleinformatycznych - w Biurze Obsługi Teleinformatycznej
fullpuste

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - konsultant ds. systemów teleinformatycznych - w Biurze Obsługi Teleinformatycznej.

publishfrompuste2019-07-18 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze
2019-08-23 08:20:05  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 597890

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2354279
user_idpuste1337092
fobject_idpuste597890
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste241897
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-23 08:20:05  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 607934

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2354280
user_idpuste1337092
fobject_idpuste607934
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste241897
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-23 08:20:05  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 615284

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2354281
user_idpuste1337092
fobject_idpuste615284
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste241897
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-18 10:03:36  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole slug zmieniło wartość z 'ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze' na '241897_ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze241897_ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze
2019-07-30 11:24:55  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole publishto wypełniono wartością '2019-11-30 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishtopuste2019-11-30 00:00:00
2019-08-06 14:53:40  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<p> 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - konsultant ds. system&oacute;w teleinformatycznych - w Biurze Obsługi Teleinformatycznej.</p> ' na '<p> 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - konsultant ds. system&oacute;w teleinformatycznych - w Biurze Obsługi Teleinformatycznej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Lista kandydat&oacute;w spełniających wymagania formalne</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - konsultant ds. systemów teleinformatycznych - w Biurze Obsługi Teleinformatycznej.

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - konsultant ds. systemów teleinformatycznych - w Biurze Obsługi Teleinformatycznej.

 

2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

2019-08-23 08:20:05  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<p> 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - konsultant ds. system&oacute;w teleinformatycznych - w Biurze Obsługi Teleinformatycznej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Lista kandydat&oacute;w spełniających wymagania formalne</p> ' na '<p> 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - konsultant ds. system&oacute;w teleinformatycznych - w Biurze Obsługi Teleinformatycznej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Lista kandydat&oacute;w spełniających wymagania formalne</p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Informacja o wynikach naboru</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - konsultant ds. systemów teleinformatycznych - w Biurze Obsługi Teleinformatycznej.

 

2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - konsultant ds. systemów teleinformatycznych - w Biurze Obsługi Teleinformatycznej.

 

2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

3. Informacja o wynikach naboru

2019-12-02 08:58:04 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2019-12-02 08:58:04 

Pole publishto zmieniło wartość z '2019-11-30 00:00:00' na '2019-12-02 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2019-11-30 00:00:002019-12-02 00:00:00

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się