Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-09 13:43:15  Joanna Szteliga-Pomykała

Utworzono artykuł 220294 o nazwie 'Sprawozdania finansowe Jednostek Budżetowych Gminy Miejskiej Mielec'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste220294
user_idpuste1337092
resource_idpuste811
namepusteSprawozdania finansowe Jednostek Budżetowych Gminy Miejskiej Mielec
category_idpuste186
language_idpuste1
shortpusteSprawozdania finansowe Jednostek Budżetowych Gminy Miejskiej Mielec
fullpuste

1. Bilans Urząd Miejski Miekec 2018

 

2. Rachunek zysków i strat Urząd Miejski Mielec 2018

 

3. Zestawienie zmian funduszu Urząd Miejski Mielec 2018

 

4. Informacja dodatkowa Urząd Miejski Mielec 2018

 

publishfrompuste2019-05-09 00:00:00
_activepuste1
slugpustesprawozdania-finansowe-jednostek-budzetowych-gminy-miejskiej-mielec
2019-05-14 08:54:10  Joanna Szteliga-Pomykała

Zmieniono nazwę z 'Sprawozdania finansowe Jednostek Budżetowych Gminy Miejskiej Mielec' na 'Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Mielcu '

Pole short zmieniło wartość z 'Sprawozdania finansowe Jednostek Budżetowych Gminy Miejskiej Mielec' na 'Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Mielcu '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameSprawozdania finansowe Jednostek Budżetowych Gminy Miejskiej MielecSprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Mielcu
shortSprawozdania finansowe Jednostek Budżetowych Gminy Miejskiej MielecSprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Mielcu
2019-05-14 08:54:10  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 553379

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2142249
user_idpuste1337092
fobject_idpuste553379
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste220294
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-14 08:54:10  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 553380

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2142250
user_idpuste1337092
fobject_idpuste553380
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste220294
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-14 08:54:11  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 553381

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2142251
user_idpuste1337092
fobject_idpuste553381
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste220294
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-14 08:54:11  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 553382

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2142252
user_idpuste1337092
fobject_idpuste553382
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste220294
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się