Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-09 13:37:26  Joanna Szteliga-Pomykała

Utworzono artykuł 220279 o nazwie 'Sprawozdania finansowe'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste220279
user_idpuste1337092
resource_idpuste811
namepusteSprawozdania finansowe
category_idpuste186
language_idpuste1
shortpusteSprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Mielec
fullpuste

1. Bilans Gminy Miejskiej Mielec

 

2. Bilans z wykonania budzteu Gminy Miejskiej Mielec

 

3. Rachunek zysków i strat Gminy Miejskiej Mielec

 

4. Zmiany w funduszu Gminy Miejskiej Mielec

 

5. Informacja dodatkowa za 2018 Gminy Miejskiej Mielec

 

publishfrompuste2019-05-09 00:00:00
_activepuste1
slugpustesprawozdania-finansowe
2019-05-09 13:39:14  Joanna Szteliga-Pomykała

Zmieniono nazwę z 'Sprawozdania finansowe' na 'Sprawozdania finansowe Gminy Miejskiej Mielec'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameSprawozdania finansoweSprawozdania finansowe Gminy Miejskiej Mielec
2019-05-14 08:52:43  Joanna Szteliga-Pomykała
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-06-11 09:18:20  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<p> 1. Bilans Gminy Miejskiej Mielec</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Bilans z wykonania budzteu Gminy Miejskiej Mielec</p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Rachunek zysk&oacute;w i strat Gminy Miejskiej Mielec</p> <p> &nbsp;</p> <p> 4. Zmiany w funduszu Gminy Miejskiej Mielec</p> <p> &nbsp;</p> <p> 5. Informacja dodatkowa za 2018 Gminy Miejskiej Mielec</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> 1. Bilans Gminy Miejskiej Mielec</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Bilans z wykonania budzteu Gminy Miejskiej Mielec</p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Rachunek zysk&oacute;w i strat Gminy Miejskiej Mielec</p> <p> &nbsp;</p> <p> 4. Zmiany w funduszu Gminy Miejskiej Mielec</p> <p> &nbsp;</p> <p> 5. Informacja dodatkowa za 2018 Gminy Miejskiej Mielec</p> <p> &nbsp;</p> <p> 6. Korekta informacji dodatkowej za 2018 Gminy Miejskiej Mielec</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

1. Bilans Gminy Miejskiej Mielec

 

2. Bilans z wykonania budzteu Gminy Miejskiej Mielec

 

3. Rachunek zysków i strat Gminy Miejskiej Mielec

 

4. Zmiany w funduszu Gminy Miejskiej Mielec

 

5. Informacja dodatkowa za 2018 Gminy Miejskiej Mielec

 

1. Bilans Gminy Miejskiej Mielec

 

2. Bilans z wykonania budzteu Gminy Miejskiej Mielec

 

3. Rachunek zysków i strat Gminy Miejskiej Mielec

 

4. Zmiany w funduszu Gminy Miejskiej Mielec

 

5. Informacja dodatkowa za 2018 Gminy Miejskiej Mielec

 

6. Korekta informacji dodatkowej za 2018 Gminy Miejskiej Mielec

 

2019-06-11 09:18:20  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 553341

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2203257
user_idpuste1337092
fobject_idpuste553341
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste220279
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-11 09:18:20  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 553342

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2203258
user_idpuste1337092
fobject_idpuste553342
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste220279
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-11 09:18:20  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 553343

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2203259
user_idpuste1337092
fobject_idpuste553343
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste220279
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-11 09:18:20  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 553344

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2203260
user_idpuste1337092
fobject_idpuste553344
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste220279
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-11 09:18:20  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 553345

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2203261
user_idpuste1337092
fobject_idpuste553345
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste220279
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-11 09:18:20  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 576053

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2203262
user_idpuste1337092
fobject_idpuste576053
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste220279
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się