Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-03-29 12:30:04  Joanna Kasza

Utworzono artykuł 208059 o nazwie 'Zarządzenie Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Mielca'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste208059
user_idpuste1338177
resource_idpuste811
namepusteZarządzenie Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Mielca
category_idpuste11071
language_idpuste1
shortpusteZarządzenie Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie ustalenia warunków pierwszego przetargu ustnego nieogranicznego na oddanie w najem na czas oznaczony do 10 lat.
fullpuste

Zarządzenie Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie ustalenia warunków pierwszego przetargu ustnego nieogranicznego na oddanie w najem na czas oznaczony do 10 lat, lokalu użytkowego stanowiącego własnoścć Gminy Miejkiej Mielec, położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 3 w Mielcu.

publishfrompuste2019-03-29 00:00:00
_activepuste1
slugpustezarzadzenie-nr-167-2019-prezydenta-miasta-mielca
2019-05-14 15:00:08  Joanna Kasza

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zarządzenie Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie ustalenia warunk&oacute;w pierwszego przetargu ustnego nieogranicznego na oddanie w najem na czas oznaczony do 10 lat, lokalu użytkowego stanowiącego własnoścć Gminy Miejkiej Mielec, położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 3 w Mielcu.</p> ' na '<p> Zarządzenie Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie ustalenia warunk&oacute;w pierwszego przetargu ustnego nieogranicznego na oddanie w najem na czas oznaczony do 10 lat, lokalu użytkowego stanowiącego własnoścć Gminy Miejkiej Mielec, położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 3 w Mielcu.</p> <p> Informacja o wyniku przetargu w załączniku</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zarządzenie Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie ustalenia warunków pierwszego przetargu ustnego nieogranicznego na oddanie w najem na czas oznaczony do 10 lat, lokalu użytkowego stanowiącego własnoścć Gminy Miejkiej Mielec, położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 3 w Mielcu.

Zarządzenie Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie ustalenia warunków pierwszego przetargu ustnego nieogranicznego na oddanie w najem na czas oznaczony do 10 lat, lokalu użytkowego stanowiącego własnoścć Gminy Miejkiej Mielec, położonego w budynku przy ul. Wyspiańskiego 3 w Mielcu.

Informacja o wyniku przetargu w załączniku

 

2019-05-14 15:00:08  Joanna Kasza

Załączono plik 530384

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2144612
user_idpuste1338177
fobject_idpuste530384
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste208059
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-14 15:00:08  Joanna Kasza

Załączono plik 559539

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2144613
user_idpuste1338177
fobject_idpuste559539
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste208059
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się