Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-01-07 10:51:18  mpekalska mpekalska

Utworzono artykuł 185799 o nazwie 'Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu 2019 r. oraz imienne wykazy głosowań'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste185799
user_idpuste1617811
resource_idpuste811
namepusteUchwały Rady Miejskiej w Mielcu 2019 r. oraz imienne wykazy głosowań
category_idpuste11533
language_idpuste1
shortpusteUchwały Rady Miejskiej w Mielcu 2019 r. oraz imienne wykazy głosowań
fullpuste

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu 2019 r

Zbiór uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis
prawomiejscowe.pl

publishfrompuste2019-01-07 00:00:00
_activepuste1
slugpusteuchwaly-rady-miejskiej-w-mielcu-2019-r-oraz-imienne-wykazy-glosowan
2019-01-07 10:52:14  mpekalska mpekalska

Zmieniono nazwę z 'Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu 2019 r. oraz imienne wykazy głosowań' na 'Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu 2019 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameUchwały Rady Miejskiej w Mielcu 2019 r. oraz imienne wykazy głosowańUchwały Rady Miejskiej w Mielcu 2019 r.
2019-01-07 10:52:46  mpekalska mpekalska

Pole full zmieniło wartość z '<h2 style="width: 100%"> Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu 2019 r</h2> <div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <p> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.125em;"><strong>Zbi&oacute;r uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis</strong><br /> <a href="http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwMielcu/tabBrowser/bags//921/Zbi%C3%B3r-uchwa%C5%82-Rady-Miejskiej-w-Mielcu"><strong>prawomiejscowe.pl</strong></a></span></span></p> </div> ' na '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <p> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.125em;"><strong>Zbi&oacute;r uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis</strong><br /> <a href="http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwMielcu/tabBrowser/bags//921/Zbi%C3%B3r-uchwa%C5%82-Rady-Miejskiej-w-Mielcu"><strong>prawomiejscowe.pl</strong></a></span></span></p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu 2019 r

Zbiór uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis
prawomiejscowe.pl

Zbiór uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis
prawomiejscowe.pl

2019-01-07 10:53:44  mpekalska mpekalska

Pole short zmieniło wartość z 'Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu 2019 r. oraz imienne wykazy głosowań' na 'Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu 2019 r. oraz imienne wykazy głosowań radnych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortUchwały Rady Miejskiej w Mielcu 2019 r. oraz imienne wykazy głosowańUchwały Rady Miejskiej w Mielcu 2019 r. oraz imienne wykazy głosowań radnych
2019-01-07 10:54:30  mpekalska mpekalska

Pole full zmieniło wartość z '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <p> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.125em;"><strong>Zbi&oacute;r uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis</strong><br /> <a href="http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwMielcu/tabBrowser/bags//921/Zbi%C3%B3r-uchwa%C5%82-Rady-Miejskiej-w-Mielcu"><strong>prawomiejscowe.pl</strong></a></span></span></p> </div> ' na '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <p> &nbsp;</p> <p> Uchwały Rady Miejskiej oraz imienne wykazy głosowań radnych</p> <p> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.125em;"><strong>Zbi&oacute;r uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis</strong><br /> <a href="http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwMielcu/tabBrowser/bags//921/Zbi%C3%B3r-uchwa%C5%82-Rady-Miejskiej-w-Mielcu"><strong>prawomiejscowe.pl</strong></a></span></span></p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zbiór uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis
prawomiejscowe.pl

 

Uchwały Rady Miejskiej oraz imienne wykazy głosowań radnych

Zbiór uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis
prawomiejscowe.pl

2019-01-07 10:54:59  mpekalska mpekalska

Pole full zmieniło wartość z '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <p> &nbsp;</p> <p> Uchwały Rady Miejskiej oraz imienne wykazy głosowań radnych</p> <p> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.125em;"><strong>Zbi&oacute;r uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis</strong><br /> <a href="http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwMielcu/tabBrowser/bags//921/Zbi%C3%B3r-uchwa%C5%82-Rady-Miejskiej-w-Mielcu"><strong>prawomiejscowe.pl</strong></a></span></span></p> </div> ' na '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <p> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.125em;"><strong>Zbi&oacute;r uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis</strong><br /> <a href="http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwMielcu/tabBrowser/bags//921/Zbi%C3%B3r-uchwa%C5%82-Rady-Miejskiej-w-Mielcu"><strong>prawomiejscowe.pl</strong></a></span></span></p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Uchwały Rady Miejskiej oraz imienne wykazy głosowań radnych

Zbiór uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis
prawomiejscowe.pl

Zbiór uchwał Rady Miejskiej w Mielcu od 2012 roku dostępny jest poprzez serwis
prawomiejscowe.pl

2020-04-16 12:20:31  mpekalska mpekalska

Pole short zmieniło wartość z 'Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu 2019 r. oraz imienne wykazy głosowań radnych' na 'Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu podjęte w latach 2019 i 2020 oraz imienne wykazy głosowań radnych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortUchwały Rady Miejskiej w Mielcu 2019 r. oraz imienne wykazy głosowań radnychUchwały Rady Miejskiej w Mielcu podjęte w latach 2019 i 2020 oraz imienne wykazy głosowań radnych
2020-04-16 12:21:22  mpekalska mpekalska

Zmieniono nazwę z 'Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu 2019 r.' na 'Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu 2019 r. i 2020 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameUchwały Rady Miejskiej w Mielcu 2019 r.Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu 2019 r. i 2020 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się