Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-11-27 09:20:03  MIKOLAJKOPEC61519 MIKOLAJKOPEC61519

Utworzono artykuł 175978 o nazwie 'Projekt Uchwały budżetowej na 2019 rok'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste175978
user_idpuste2500872
resource_idpuste811
namepusteProjekt Uchwały budżetowej na 2019 rok
category_idpuste186
language_idpuste1
shortpusteProjekt Uchwały budżetowej na 2019 rok
fullpuste

Projekt Uchwały budżetowej na 2019 rok

publishfrompuste2018-11-27 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprojekt-uchwaly-budzetowej-na-2019-rok
2019-05-14 09:08:39  Joanna Szteliga-Pomykała

Zmieniono nazwę z 'Projekt Uchwały budżetowej na 2019 rok' na 'Projekty Uchwał budżetowych '

Pole short zmieniło wartość z 'Projekt Uchwały budżetowej na 2019 rok' na 'Projekty Uchwał budżetowych '

Pole full zmieniło wartość z '<p> Projekt Uchwały budżetowej na 2019 rok</p> ' na '<p> 1. Projekt Uchwały budżetowej na 2019 rok</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameProjekt Uchwały budżetowej na 2019 rokProjekty Uchwał budżetowych
shortProjekt Uchwały budżetowej na 2019 rokProjekty Uchwał budżetowych
full

Projekt Uchwały budżetowej na 2019 rok

1. Projekt Uchwały budżetowej na 2019 rok

2019-11-26 10:37:50  Mikołaj Wanatowicz

Pole full zmieniło wartość z '<p> 1. Projekt Uchwały budżetowej na 2019 rok</p> ' na '<p> 1. Projekt Uchwały budżetowej na 2019 rok</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Projekt Uchwały Budżetowej na 2020 rok&nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

1. Projekt Uchwały budżetowej na 2019 rok

1. Projekt Uchwały budżetowej na 2019 rok

 

2. Projekt Uchwały Budżetowej na 2020 rok 

2020-11-20 09:58:55  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<p> 1. Projekt Uchwały budżetowej na 2019 rok</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Projekt Uchwały Budżetowej na 2020 rok&nbsp;</p> ' na '<p> 1. Projekt Uchwały budżetowej na 2019 rok</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2. Projekt Uchwały Budżetowej na 2020 rok&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 3. Projekt Uchwały Budżetowej na 2021 rok</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

1. Projekt Uchwały budżetowej na 2019 rok

 

2. Projekt Uchwały Budżetowej na 2020 rok 

1. Projekt Uchwały budżetowej na 2019 rok

 

2. Projekt Uchwały Budżetowej na 2020 rok 

 

3. Projekt Uchwały Budżetowej na 2021 rok

2020-11-20 09:58:55  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 472056

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3444002
user_idpuste1337092
fobject_idpuste472056
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste175978
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-11-20 09:58:55  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 668956

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3444003
user_idpuste1337092
fobject_idpuste668956
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste175978
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-11-20 09:58:55  Joanna Szteliga-Pomykała

Załączono plik 879519

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3444004
user_idpuste1337092
fobject_idpuste879519
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste175978
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się