Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-11-27 09:11:47  MIKOLAJKOPEC61519 MIKOLAJKOPEC61519

Utworzono artykuł 175976 o nazwie 'Projekt Uchwały WPF 2019-2043'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste175976
user_idpuste2500872
resource_idpuste811
namepusteProjekt Uchwały WPF 2019-2043
category_idpuste186
language_idpuste1
shortpusteProjekt Uchwały WPF 2019-2043
fullpuste

1 - Projekt Uchwały WPF 2019-2043

publishfrompuste2018-11-27 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprojekt-uchwaly-wpf-2019-2043
2019-03-25 13:42:34  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<p> 1 - Projekt Uchwały WPF 2019-2043</p> ' na '<p> 1 - Projekt Uchwały WPF 2019-2043</p> <p> 2. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

1 - Projekt Uchwały WPF 2019-2043

1 - Projekt Uchwały WPF 2019-2043

2. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043

2019-05-14 09:06:23  Joanna Szteliga-Pomykała

Pole full zmieniło wartość z '<p> 1 - Projekt Uchwały WPF 2019-2043</p> <p> 2. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043</p> ' na '<p> 1 - Projekt Uchwały WPF 2019-2043</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

1 - Projekt Uchwały WPF 2019-2043

2. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2019-2043

1 - Projekt Uchwały WPF 2019-2043

 

2019-05-14 09:09:20  Joanna Szteliga-Pomykała

Zmieniono nazwę z 'Projekt Uchwały WPF 2019-2043' na 'Projekty Uchwał WPF '

Pole short zmieniło wartość z 'Projekt Uchwały WPF 2019-2043' na 'Projekty Uchwał WPF '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameProjekt Uchwały WPF 2019-2043Projekty Uchwał WPF
shortProjekt Uchwały WPF 2019-2043Projekty Uchwał WPF
2019-11-26 10:35:21  Mikołaj Wanatowicz

Pole full zmieniło wartość z '<p> 1 - Projekt Uchwały WPF 2019-2043</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> 1 - Projekt Uchwały WPF 2019-2043</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2 - Projekt Uchwały WPF 2020-2043</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

1 - Projekt Uchwały WPF 2019-2043

 

1 - Projekt Uchwały WPF 2019-2043

 

2 - Projekt Uchwały WPF 2020-2043

 

2019-11-26 10:35:21  Mikołaj Wanatowicz

Załączono plik 472055

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2577107
user_idpuste2502861
fobject_idpuste472055
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste175976
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-26 10:35:21  Mikołaj Wanatowicz

Załączono plik 668953

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2577108
user_idpuste2502861
fobject_idpuste668953
resource_idpuste811
modelpusteArticle
foreign_idpuste175976
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się